....

Chyba na stránce: Zdravotnický kurz - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/kvalifikace-oddil/1018-zdravotnicky-kurz-oddil?autologin=1"

Zdravotnický kurz

Zdravotnický kurz

Na zdravotnickém kurzu (ZK) získá úspěšný absolvent kvalifikaci zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA). Ta je povinnou kvalifikací pro zdravotníky táborů a také nutnou podmínkou k získání vůdcovské zkoušky.

Pro koho je ZK určen?

ZK je určen pro všechny, kteří chtějí na skautských táborech zastávat pozici zdravotníka. Dále je určen těm, kteří se chystají k získání vůdcovské zkoušky. ZK zajišťuje, aby všichni vůdci skautských oddílů měli základní zdravotnické vzdělání a byli schopni se o svěřené děti v tomto směru postarat.

Co může absolvent ZK vykonávat?

Jak vyplývá z výše zmíněného, úspěšný absolvent ZK může zastávat funkci zdravotníka na skautských táborech popř. dalších akcích, které mají charakter zotavovací akce. To ovšem za předpokladu, že od získání kvalifikace ZZA na ZK neuběhly více jak čtyři roky. V opačném případě musí absolvovat tzv. doškolovací zdravotnický kurz - viz dále.

Jaké typy ZK máme?

 

Základní zdravotnický kurz

Jedná se o kurz v rozsahu 40 hodin (zdravidla formou několika víkendů popř. kombinace víkendů a tematických setkání), který je určen těm, kteří ještě žádný ZK neabsolvovali. Na tomto kurzu získá úspěšný absolvent kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích akcí.

V Junáku - českém skautu je možné se setkat se s akreditovaným a neakreditovaným ZK. Kvalifikaci ZZA získanou na akreditovaném kurzu uplatníte i mimo naši organizaci, tzn. že budete moci dělat zdravotníka zotavovací akce (tábora) na táborech a akcích jiných organizací. To, zda je kurz je či není akreditovaný,, se odvíjí od kvalifikace odborného garanta kurzu a informace je dohledatelná v Databázi vzdělávacích akcí na Křižovatce (viz níže).

Doškolovací zdravotnický kurz

Jedná se o kurz v rozsahu min. 8 hodin s následným přezkoušením. Jeho smyslem je udržovat zdravotnické vzdělání jedince živé a aktuální. Primárně je kurz určen zdravotníkům táborů, kteří ho musí absolvovat vždy po čtyřech letech, pokud chtějí pozici zdravotníka dále zastávat. Dále je ale kurz doporučen i vůdcům oddílů a dalším činovníkům, kteří pracují s dětmi, aby jim byli schopni zajistit řádnou péči.

Jaké jsou vstupní podmínky pro ZK?

Účastník ZK musí splňovat podmínku min. věku 16-ti let. Pro mladší zájemce o zdravotnické vzdělávání je určena čekatelská zkouška, která ho rovněž obsahuje, popř. speciální kurzy, které mohou organizační jednotky pořádat.

Kde zdravotnický kurz nebo doškolení absolvovat?

Přehled o připravovaných kurzech a doškolení najdete v Databázi vzdělávacích akcí.  

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu