Logo

Vůdcovská zkouška

Vůdcovská zkouška (VZ) ve vašem oddíle nesmí chybět. Je povinnou kvalifikací pro vedoucího oddílu a jeho zástupce. Hodí se ale i dalším osobám, kteří se na vedení oddílu podílejí.

Pro koho je VZ určena?

Nepochybně pro vedoucího oddílu a jeho zástupce. Pro ně je vůdcovská zkouška povinnou kvalifikací. VZ je v tuto chvíli také nejčastější kvalifikací provedoucí středisek a dalších organizačních jednotek a jednou ze vstupních podmínek pro absolvenci lesní školy nebo instruktorské lesní školy.

Obsah vůdcovské zkoušky tvoří soubor kompetencí z oblastí pedagogiky, psychologie, metodiky skautské výchovy, z oblasti vedení lidí, hospodaření, znalosti organizace a práva, bezpečnosti a dalšího. Jejím cílem je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizační a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a zda si je vědom odpovědnosti při výchově svěřené mládeže.

Co může absolvent VZ vykonávat?

Vůdcovská zkouška poskytuje kvalifikaci k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifikačním předpokladem pro výkon některých dalších funkcí v Junáku - českému skautu. Vůdcovská zkouška je postačující kvalifikací pro vedení klubu dospělých. Absolvent zkoušky má právo nosit na kroji příslušné označení - vůdcovský odznak.

Kde lze VZ složit?

Ideálním způsobem je předchozí příprava na některém z vůdcovských kurzů – lesních nebo víkendových. Ty mimo samotnou přípravu a zajištění čekatelských zkoušek nabízí taky slušnou dávku motivace, dobití baterek, možnost vyměnit s dalšími své zkušenosti, načerpat inspiraci pro další činnost, poznat lidi, kteří vám v případě potřeby mohou pomoci atd.

Krajní variantou, určenou spíše pro starší a pokročilé, může být pak individuální příprava na VZ a účast pouze na zkouškách.

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na níž lze složit VZ, najdete v Databázi vzdělávacích akcí.

Jaké jsou vstupní podmínky pro splnění zkoušky?

Uchazeč, který chce složit VZ musí mít:

Další materiály k VZ 

Praktická příručka Vůdcovská zkouška je k dispozici zdarma ke stažení ve formátech PDF, MOBI a ePUB (pro čtečky) ve skautském e-shopu. Nebo si ji můžete v e-shopuobjednat jako knihu.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura