....

Chyba na stránce: Skautská energie se otevřela veřejnosti. Máme vizi, jaká by měla být - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/energie/4874-skautska-energie-se-otevrela-verejnosti-mame-vizi-jaka-by-mela-byt?tl=comments&autologin=1"

Skautská energie

Junák nabízí svým členům a jejich okolí přístup k levnějším dodávkám elektřiny a zemního plynu. K projektu Skautská energie je možné připojit každé odběrné místo jednotky - tedy klubovny a základny, ale také každou domácnost. Službu mohou využíta také vaši rodinní příslušníci nebo blízcí. Pozvánku k projektu lze získat od člena Junáka nebo zažádat na webu www.skautskaenergie.cz

V dubnu 2017 byl spuštěn nový web projektu www.skautskaenergie.cz, na němž najdete všechny aktuální informace.

Skautská energie se otevřela veřejnosti. Máme vizi, jaká by měla být

Skautská energie se po projednání ve Výkonné radě a následně i v Náčelnictvu otevírá široké veřejnosti a je považována za základ dalšího pilíře financování naší skautské organizace.

 

Dlouhodobá vize projektu je následující:

 • je součástí pilíře budování finanční nezávislosti organizace
 • je přátelskou službou otevřenou všem (FO i PO na území ČR)
 • je velmi levná a přináší zapojeným lidem finanční úspory
 • je ekologicky šetrná, zvyšuje podíl využití energie z obnovitelných zdrojů
 • je férová vůči klientům i dodavatelům
 • veškerým svým výnosem finančně podporuje skautskou organizaci
 • je srozumitelná a jednoduchá pro zákazníka
 • je důvěryhodná a profesionální v oboru
 • je důvěryhodná a přínosně vnímaná uvnitř skautské organizace 

Skautskou energii posunujeme od samo-spotřebitelského benefitu pro členy organizace, respektive spřízněné osoby podporující prostřednictvím své spotřeby Junáka - českého skauta, v celospolečensky otevřený produkt přinášející kromě výhodných cen a profesionálního servisu také v morální rovině deklaraci férového přístupu jak ke klientům, tak k dodavatelům. To vše právě s odkazem na název Skautská energie a morální principy na kterých naše hnutí stojí. 

 

Nové nastavení se opírá o dosavadní vývoj projektu, příležitosti na trhu a zapadá do současné strategie Junáka - českého skauta. 

Na začátku projektu před více než pěti lety byla vize zlevnit náklady skautským klubovnám a základnám. Brzy se přidala i forma členského benefitu, kdy větší množství zapojených subjektů pomáhalo celku - tedy ve výsledku větším úsporám všem zapojeným. Ukázalo se, že jsme schopni projekt zajišťovat i pro větší množství zákazníků. V průběhu prvních let projekt prošel několika zátěžovými zkouškami, ustál pravidelné změny dodavatelů, vysoké zdražování na trhu i nárazově velmi vysoký zájem zákazníků koncem kalendářních let. Junák - český skaut má příležitost projekt dále rozšiřovat a nabízet službu nyní již s primárním cílem zajistit dodatečné financování organizace a snížit tak finanční závislost na dotacích a členských příspěvcích. Toto podnikání nemá žádný zásah do základní činnosti a programu skautských oddílů, pouze zajišťuje financování této hlavní činnosti naší organizace. 

Ve společnosti se naší služby podařilo vybudovat poměrně dobré jméno a je o ni velký zájem. Nyní spravujeme skoro 20 tisíc odběrných míst a denně přidáváme desítky dalších. Spojení velkého množství zákazníků dodavatelé oceňují velmi dobrou cenou pro všechny zapojené a pak provizí pro Junák - český skaut. Ta nyní dosahuje již několika milionů Kč ročně a stále stoupá. V současnosti je z výnosů projektu financováno vydávání skautských časopisů a vývoj skautských webů a SkautIsu. 

Skautská energie nabízí komukoli, kdo má zájem levnější dodávky elektrické energie a zemního plynu. Na stránce www.skautskaenergie.cz může kdokoli zažádat o pozvánku a ta je mu následně zaslána na e-mail. Velmi snadno se pak sám odbaví a převod dodavatele je pak pro zákazníka zdarma zajištěn partnerskou společností Občanům, s. r. o. Není již třeba zájemcům zasílat pozvánky ze SkautIsu, byť tato funkčnost zůstává i nadále. 

V následujícím období se budeme krom rozšiřování počtu zákazníků snažit o zlepšování služeb projektu a o větší naplňování výše uvedené dlouhodobé vize. Pokud vám výše uvedené dává smysl a máte-li chuť projekt v tomto podpořit, můžete sami:

 • napsat na energie@skaut.cz váš tip na zlepšení 
 • nabídnout Skautskou energii ve vašem okolí (rodině, kamarádům, firmě, bytovému domu, oblíbenému podniku, prostě kdekoli)
 • napsat na tomas.slavik@skaut.cz, pokud máte zájem podpořit projekt vaší prací. Hledám projektového pracovníka, který by na částečný pracovní úvazek pomáhal s výše uvedenými výzvami.

Vedoucí projektu

Tomáš Slavík - Fred

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 579x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu