Logo

Skautská energie se otevřela veřejnosti. Máme vizi, jaká by měla být

Skautská energie se po projednání ve Výkonné radě a následně i v Náčelnictvu otevírá široké veřejnosti a je považována za základ dalšího pilíře financování naší skautské organizace.

 

Dlouhodobá vize projektu je následující:

Skautskou energii posunujeme od samo-spotřebitelského benefitu pro členy organizace, respektive spřízněné osoby podporující prostřednictvím své spotřeby Junáka - českého skauta, v celospolečensky otevřený produkt přinášející kromě výhodných cen a profesionálního servisu také v morální rovině deklaraci férového přístupu jak ke klientům, tak k dodavatelům. To vše právě s odkazem na název Skautská energie a morální principy na kterých naše hnutí stojí. 

 

Nové nastavení se opírá o dosavadní vývoj projektu, příležitosti na trhu a zapadá do současné strategie Junáka - českého skauta. 

Na začátku projektu před více než pěti lety byla vize zlevnit náklady skautským klubovnám a základnám. Brzy se přidala i forma členského benefitu, kdy větší množství zapojených subjektů pomáhalo celku - tedy ve výsledku větším úsporám všem zapojeným. Ukázalo se, že jsme schopni projekt zajišťovat i pro větší množství zákazníků. V průběhu prvních let projekt prošel několika zátěžovými zkouškami, ustál pravidelné změny dodavatelů, vysoké zdražování na trhu i nárazově velmi vysoký zájem zákazníků koncem kalendářních let. Junák - český skaut má příležitost projekt dále rozšiřovat a nabízet službu nyní již s primárním cílem zajistit dodatečné financování organizace a snížit tak finanční závislost na dotacích a členských příspěvcích. Toto podnikání nemá žádný zásah do základní činnosti a programu skautských oddílů, pouze zajišťuje financování této hlavní činnosti naší organizace. 

Ve společnosti se naší služby podařilo vybudovat poměrně dobré jméno a je o ni velký zájem. Nyní spravujeme skoro 20 tisíc odběrných míst a denně přidáváme desítky dalších. Spojení velkého množství zákazníků dodavatelé oceňují velmi dobrou cenou pro všechny zapojené a pak provizí pro Junák - český skaut. Ta nyní dosahuje již několika milionů Kč ročně a stále stoupá. V současnosti je z výnosů projektu financováno vydávání skautských časopisů a vývoj skautských webů a SkautIsu. 

Skautská energie nabízí komukoli, kdo má zájem levnější dodávky elektrické energie a zemního plynu. Na stránce www.skautskaenergie.cz může kdokoli zažádat o pozvánku a ta je mu následně zaslána na e-mail. Velmi snadno se pak sám odbaví a převod dodavatele je pak pro zákazníka zdarma zajištěn partnerskou společností Občanům, s. r. o. Není již třeba zájemcům zasílat pozvánky ze SkautIsu, byť tato funkčnost zůstává i nadále. 

V následujícím období se budeme krom rozšiřování počtu zákazníků snažit o zlepšování služeb projektu a o větší naplňování výše uvedené dlouhodobé vize. Pokud vám výše uvedené dává smysl a máte-li chuť projekt v tomto podpořit, můžete sami:

Vedoucí projektu

Tomáš Slavík - Fred

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 643x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura