....

Chyba na stránce: Skautská energie v kostce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/energie/534-skautska-energie-v-kostce?autologin=1"

Skautská energie

Junák nabízí svým členům a jejich okolí přístup k levnějším dodávkám elektřiny a zemního plynu. K projektu Skautská energie je možné připojit každé odběrné místo jednotky - tedy klubovny a základny, ale také každou domácnost. Službu mohou využíta také vaši rodinní příslušníci nebo blízcí. Pozvánku k projektu lze získat od člena Junáka nebo zažádat na webu www.skautskaenergie.cz

V dubnu 2017 byl spuštěn nový web projektu www.skautskaenergie.cz, na němž najdete všechny aktuální informace.

Skautská energie v kostce

Skautská energie je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, skautky a jejich rodinné příslušníky a další osoby a subjekty v jejich ololí. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech.

Konkurence na trhu s energiemi je vysoká. Na vzájemném soupeření dodavatelů může vydělat zákazník, kterému jsou předkládány čím dál lepší nabídky. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale co když do hry vstoupí naše organizace s 63 000 členy (včetně vazeb na jejich blízké?). Potom se nám podaří vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční!

Kolik ušetříme?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná.

Mít vše pod vlastní kontrolou

Pokud se chcete připojit ke Skautské energii, nemusíte uzavírat smlouvu přes Junáka, jak je tomu například v případě STS, ale uzavíráte ji přímo s daným dodavatelem. Samozřejmě s vyjednanými výhodnými podmínkami.

Výpověď ze stávající smlouvy

Svou stávající smlouvu můžete vypovědět sice sami, ale jednodušší je dát novému dodavateli plnou moc k vyřízení celé záležitosti (a ten pak vše zařídí za vás). U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku.

Žádné skryté poplatky

Služba nebude obsahovat žádné skryté poplatky.

Stále výhodné

Nemusíte se bát, že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy byste platili více, než byste museli. Každá smlouva totiž bude uzavřená pouze na dobu určitou (do konce trvání aktuální smlouvy s dodavatelem, zpravidla na dva roky). Junák pak udělá opět nové výběrové řízení, čímž vám znovu vyjedná nejlepší možné podmínky. Smlouva se vám pak automaticky převede na novou, aniž byste museli cokoliv dělat.

Kdo jsou dodavatel a partner služby?

V roce 2018 vyhrála výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro projekt Skautská energie společnost eYello CZ a na dodavatele plynu vyhrála společnost Armex Energy.  

Vstup do projektu Skautská energie je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku za každou spotřebovanou MWh 25 Kč.

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajistí partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI), která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák s ní uzavřel smlouvu. TGI zajišťuje pro skauty servis s vypovězením smluv a převodem k novému dodavateli a do budoucna pak call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák bude samozřejmě dohlížet na to, aby TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Ke stažení

Aktuální informace o projektu a možnost získat pozvánku najdete na webu www.skautskaenergie.cz

logo

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu