....

Chyba na stránce: Časté dotazy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/energie/535-caste-dotazy?autologin=1"

Skautská energie

Junák nabízí svým členům a jejich okolí přístup k levnějším dodávkám elektřiny a zemního plynu. K projektu Skautská energie je možné připojit každé odběrné místo jednotky - tedy klubovny a základny, ale také každou domácnost. Službu mohou využíta také vaši rodinní příslušníci nebo blízcí. Pozvánku k projektu lze získat od člena Junáka nebo zažádat na webu www.skautskaenergie.cz

V dubnu 2017 byl spuštěn nový web projektu www.skautskaenergie.cz, na němž najdete všechny aktuální informace.

Časté dotazy

Proč je nutné podepisovat při vstupu do Skautské energie plnou moc a kdo je zmocněncem?

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajišťuje partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s., která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák s ní během ledna 2014 uzavřel smlouvu. Právě díky tomuto zprostředkování můžeme nabídnout pro uživatele Skautské energie velmi výhodné ceny. Terra také zajišťuje pro skauty servis s vypovězením smluv a převod k novému dodavateli a do budoucna pak call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák bude samozřejmě dohlížet na to, aby Terra nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Jaké jsou možnosti vypovězení smlouvy se současným dodavatelem?

Právě podání výpovědi za vás udělá zprostředkovatelská společnost Terra. Můžete samozřejmě sami, ale oni jsou tu právě od toho, aby vám profesionálně pomohli a z nevýhodných smluv vás vyvázali. Pokud nebude přechod ještě možný, domluví se s vámi na postupu a pohlídají termíny.

Je možné přihlásit domácnosti rodinných příslušníků, kteří nejsou členy Junáka a žijí jinde?

Ano, možné to je. Každý člen Junáka může podat neomezené množství přihlášek prostřednictvím skautISu. Přednastaveny jsou údaje na registrovaného člena, ale je snadné je přepsat na tu osobu, u které chcete převod učinit. Zprostředkovatel a následně i dodavatel pak budou komunikovat mimo skautIS přímo s nimi. Základem je odeslání plné moci pro skautskou energii, která bude vygenerována ve skautISu. Podstatné je tedy hlavně to, aby plná moc byla podána formulářem Skautské energie, víc není potřeba. A na rozdíl od STS další vztah nejde přes vás, ale konkrétního uživatele.

Kdo ponese konečnou odpovědnost za platbu faktur?

U Skautské energie půjde o vztah dodavatele a konečného zákazníka bez ručení střediskem. Středisko tedy nebude nijak odpovědné za včasné a správné provedení plateb (jak je tomu u Skautské telefonní sítě). Plnění závazků bude vyžadováno přímo od uživatele služeb.

Je k dispozici nějaká kalkulačka, díky které si můžu spočítat ceny?

Vlastní aplikaci nemáme, ale můžete využít například Kalkulátor cen energií, který slibuje nezávislé porovnání dodavatelů elektřiny a plynu. V kolonce „Stávající dodavatel“ stačí vybrat položku „Individuální cenová nabídka“ a vepsat sem ceny ze Skautské energie. Kalkulačka následně porovná ceny s dostupnými veřejnými nabídkami. Skautská energie momentálně patří mezi nejvýhodnější služby. V dalších letech, až dosáhneme většího objemu uživatelů, předpokládáme ještě lepší cenovou nabídku.

Jaké je riziko, že se budou ceny ve Skautské energii v budoucnu zvyšovat?

V případě nějakých zásadních změn na trhu s energiemi je možné, že dodavatel bude přinucen zvýšit cenu. Pro vás ale platí celý rok ten ceník, který byl aktuální v době vašeho vstupu do služby. Rozhodně se tedy nemusíte bát, že by vám zničehonic přišla domů složenka na závratné sumy. To však neznamená, že by zdražení nebylo nepříznivé pro ty, kteří by chtěli do Skautské energie vstoupit nebo pro atraktivitu samotné Skautské energie. Logickou reakcí Junáka na případné zdražení proto může být okamžité výběrové řízení a převod nových zákazníků již k novému lepšímu dodavateli a ke konci roku přenos i těch starších. Systém Skautské energie je totiž postaven tak, že nového dodavatele budeme vybírat pravidelně každý rok. V případě zdražení samozřejmě přecházíme k lepší nabídce. Pokud zdraží celý trh, ceny porostou, ale náš systém umožní být stále na relativně nízkých cenách. Jednoduše řečeno – vždycky se budeme maximálně snažit, abyste s námi netratili, ale získávali.

V čem je specifický energetický trh a co to pro mě obnáší?

V energiích na rozdíl od telekomunikací existuje docela dobré tržní prostředí. Je zde několik desítek hráčů na trhu a marže nejsou vysoké. Proto je relativně snadné přecházet mezi dodavateli, čímž se snižuje také míra rizika (viz otázka výše). Na druhou stranu tím, že je zde více tržní prostředí, nelze očekávat oproti telefonům desítky procent úspor. Ale zase se za energie platí často vysoké peníze, takže i menší úspora může dělat ročně tisícové (a u velkých rodinných domů i desetitisícové) úspory.

logo

Práce s článkem

7
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

8 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu