....

Chyba na stránce: Ceník Skautské energie platný od 28. 1. 2014 do 1. 3. 2014 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/energie/538-cenik-skautske-energie-platny-od-28-1-2014-do-1-3-2014?autologin=1"

Skautská energie

Junák nabízí svým členům a jejich okolí přístup k levnějším dodávkám elektřiny a zemního plynu. K projektu Skautská energie je možné připojit každé odběrné místo jednotky - tedy klubovny a základny, ale také každou domácnost. Službu mohou využíta také vaši rodinní příslušníci nebo blízcí. Pozvánku k projektu lze získat od člena Junáka nebo zažádat na webu www.skautskaenergie.cz

V dubnu 2017 byl spuštěn nový web projektu www.skautskaenergie.cz, na němž najdete všechny aktuální informace.

Ceník Skautské energie platný od 28. 1. 2014 do 1. 3. 2014

(Dřívější ceník si můžete prohlédnout zde nebo v archivu ceníků.)

Elektřina VT cena* NT cena*
C01d, C02d, C03d 1140
C25d, C26d 1288 870
C35d 1288 1070
C45d 1340 1110
C56d 1340 1110
D01d, D02d 1190
D25d, D26d 1390 820
D35d 1430 1090
D45d 1430 1090
D56d, D55d 1465 1150
D61d 1500 1125
měsíční poplatky žádné

*Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.


NT (nízký tarif) – časové pásmo, kdy je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě.
VT (vysoký tarif) – platí v době mimo platnost nízkého tarifu. V této době se platí za odebranou elektrickou energii vyšší cena.


Slovníček dalších pojmů z oblasti elektřiny naleznete zde. Avšak nejlepším zdrojem pro orientaci v ceníku pro vás bude srovnání s hodnotami z vaší stávající smlouvy.


Plyn
cena pro všechna OM* 775
měsíční poplatek žádný

*Cena je uvedena v Kč/MWh bez DPH.


OM (odběrné místo) – odběrným místem se rozumí odběrné plynové zařízení (OPZ) užívané jedním odběratelem, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu zaznamenávaná plynoměrem.


Poznámka k cenovým úpravám

Ceny platí pro smlouvy uzavřené od 28.1.2014 a jsou fixní do konce roku 2014. Dodavatel může upravovat ceny maximálně 1× měsíčně. Ve chvíli, kdy dodavatel změní ceny, platí tato změna pouze pro nově uzavřené smlouvy od data, kdy dodavatel cenu zveřejnil. Změna ceny nebude mít vliv na již uzavřené smlouvy, tyto zůstávají v platnosti do konce roku 2014 s cenou, která je na smlouvě uvedená. Klient má možnost zdarma požádat o mimořádnou fakturaci formou samoodečtu.

Předchozí verze ceníku

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu