....

Chyba na stránce: Ceník Skautské energie platný od 1. 1. 2015 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/energie/540-cenik-skautske-energie-platny-od-1-3-2014?autologin=1"

Skautská energie

Junák nabízí svým členům a jejich okolí přístup k levnějším dodávkám elektřiny a zemního plynu. K projektu Skautská energie je možné připojit každé odběrné místo jednotky - tedy klubovny a základny, ale také každou domácnost. Službu mohou využíta také vaši rodinní příslušníci nebo blízcí. Pozvánku k projektu lze získat od člena Junáka nebo zažádat na webu www.skautskaenergie.cz

V dubnu 2017 byl spuštěn nový web projektu www.skautskaenergie.cz, na němž najdete všechny aktuální informace.

Ceník Skautské energie platný od 1. 1. 2015

(Dřívější ceníky si můžete prohlédnout v archivu ceníků.)

Elektřina VT cena* NT cena*
D01d, D02d 1 105
D25d, D26d 1385 815
D35d 1275 995
D45d 1388 1085
D55d, D56d 1295 1095
C01d, C02d, C03d 1090
C25d, C26d 1253 880
C35d 1240 960
C45d 1270 1070
C55d, C56d 1270 1070
měsíční poplatky žádné

*Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.


NT (nízký tarif) – časové pásmo, kdy je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě.
VT (vysoký tarif) – platí v době mimo platnost nízkého tarifu. V této době se platí za odebranou elektrickou energii vyšší cena.


Slovníček dalších pojmů z oblasti elektřiny naleznete zde. Avšak nejlepším zdrojem pro orientaci v ceníku pro vás bude srovnání s hodnotami z vaší stávající smlouvy.


Plyn
cena pro všechna OM* 767
měsíční poplatek žádný

*Cena je uvedena v Kč/MWh bez DPH.


OM (odběrné místo) – odběrným místem se rozumí odběrné plynové zařízení (OPZ) užívané jedním odběratelem, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu zaznamenávaná plynoměrem.


Poznámka k cenovým úpravám

Ceny platí od 1. 1. 2015 pro všechny smlouvy ve skautské energii a jsou fixní do konce téhož roku. Klient má možnost zdarma požádat o mimořádnou fakturaci formou samoodečtu.

logo

Práce s článkem

10
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu