....

Chyba na stránce: Převod odběrného místa - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/energie/936-prevod-odberneho-mista?autologin=1"

Skautská energie

Junák nabízí svým členům a jejich okolí přístup k levnějším dodávkám elektřiny a zemního plynu. K projektu Skautská energie je možné připojit každé odběrné místo jednotky - tedy klubovny a základny, ale také každou domácnost. Službu mohou využíta také vaši rodinní příslušníci nebo blízcí. Pozvánku k projektu lze získat od člena Junáka nebo zažádat na webu www.skautskaenergie.cz

V dubnu 2017 byl spuštěn nový web projektu www.skautskaenergie.cz, na němž najdete všechny aktuální informace.

Převod odběrného místa

Počítejte s tím, že převod odběrného místa není otázkou pouze pár dní, může trvat i déle než měsíc. Během převodu je potřeba stále platit zálohy původnímu dodavateli.

Jak postupovat:

  • Přihlaste odběrné místo do Skautské energie přes skautIS. K tomu budete potřebovat poslední vyúčtování energií od původního odběratele. Vytiskněte si a podepište plnou moc, která vám přijde v automatickém mailu.
  • Terra Group se s vámi spojí, bude chtít nájemní smlouvu/kupní smlouvu/úmrtní list/výpis z katastru nemovitostí... (=doklad o tom, že nemovitost je převedena na nového majitele - stačí elektronicky), pošle vám plnou moc na původního odběratele (aby mohla provést odhlášení u stávajícího dodavatele) a předávací protokol (do něj vyplňujete stavy elektroměrů v okamžiku předání).
  • Předávací protokol a obě plné moci pak pošlete poštou na adresu Terra Group.

Proces dále probíhá tak, že za vás Terra Group podá žádost o distribuční smlouvu a smlouvu o dodávce elektrické energie/zemního plynu. K tomu přiloží všechny podklady (poslední vyúčtování původního majitele, plné moci, předávací protokol a doklad o nabytí nemovitosti). Pak dostanete informaci, ke kterému datu bude odběrné místo převedeno.

Protože tento převod trvá zhruba dva měsíce, je možné, že původnímu majiteli přijde upomínka na zaplacení dalších záloh - po dokončení převodu však samozřejmě přijde poslední vyúčtování ke stavům měřidel v okamžiku předání (pokud byla zaplacena nějaká další záloha, bude v posledním vyúčtování odečtena). Původní majitel může dát svému původnímu distributorovi pro klid duše vědět, že probíhá převod odběrného místa.

Kontakt na společnost Terra Group:

tel.: +420 533 101 335

email: skautska.energie@terragroup.cz

adresa: Terra Group Investment, a.s., Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno

logo

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu