....

Chyba na stránce: Časté dotazy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-faq?autologin=1"

Časté dotazy

Časté dotazy

FAQ – časté dotazy

Je STS výhodná pro každého?

Jak moc je STS výhodná záleží hlavně na službách, které každý znás využívá. Pokud někdo využívá více služeb např. mimo volání i internet nebo volá hodně v rámci své jednotky, může díky součtu slev ušetřit nemalé peníze. Menší úsporu představuje STS pro lidi s nízkými účty za telefon. Přesto i oni mohou ovlivnit míru úspory ostatních členů. Největší výhodou je totiž volání zcela zdarma mezi skauty zapojenými v STS.

Na jak dlouho se uzavírá smlouva?

Závzek k STS je do 30.4.2021. Závazek k opeátorovi je individuální.

Je možnost ke smlouvě koupit dotovaný telefon?

Bohužel tato možnost není.

Je možné v rámci STS využívat bonusový program?

Bonusový program nelze využívat.

Jak je to s ochranou osobních údajů?

Stejně jako se skautskou registrací. Neshromažďujeme jiné osobní údaje, než jaké jsou v registraci. Telefonní operátor nezískává od Junáka žádné osobní údaje jednotlivých členů.

Musím při přechodu do STS něco předem platit?

Ne, dopředu se neplatí nic, všechny poplatky za převod budou zúčtovány spolu s prvním vyúčtováním služeb STS za uplynulé období. Pro přenos čísla do STS je třeba mít vyrovnány všechny předchozí závazky u operátora.

Jaké je účtovací období?

Účtovací období je mezi 1. a 31. (respektive 30., 29. nebo 28.) dnem v měsíci.

Kolik mohu mít v STS čísel?

Každý člen může mít v STS kolik potřebuje tel. čísle. Je potřeba se pouze řídit pravidly STS a to, že tel. číslo je určeno k soukromým účelům člena, jeho rodiny nebo partnera. V základu může každý člen podat pět požadavků na převod hlasových čísel a tři požadavky na převod datových čísel. Tento limit lze navýšit napsáním e-mailu na telefony@skaut.cz s uvedení pro koho má být či mají být tel. čísla (stačí vztah ke členovi) pro ověření dodržení pravidel.

Je možné nastavit inkaso na faktury STS?

Ano, v systému skautIS je možné nastavit platbu inkasem. Padá tím nutnost každoměsíčního vypisování příkazů. Postup jak nastavit inkaso je jak v systému skautIS tak i v našich návodech - inkaso

Musím se do STS připojit pouze k 1. dni v měsíci?

Do STS se může účastník připojit jakýkoliv den v měsíci. Nezáleží ani na termínu současného účtovacího období. Účastníkovi bude faktura přepočtena na příslušný počet dní.

Je možné si svoje nové telefonní číslo do STS sám vybrat?

Je to možné jen jedním způsobem. Předem si na prodejně vybrat a zakoupit nové číslo předplacené Twist karty. Tuto předplacenou kartu si pak aktivovat v rámci STS.

Bude mi převeden kredit z mojí karty?

Ano, pokud se jedná o hlasový Twist (kreditní tarif T-Mobile). Převádí se pouze zakoupený kredit, nikoliv bonusový kredit (získává se např. při zakoupení nové simkarty). Z datové kreditní simakrty není možné nevyužitý kredit převést. Pokud odcházíte od jiného operátora, kredit propadá.

Jak často mohu měnit služby nebo tarif? Je změna zpoplatněna?

Změnu služeb je možné provádět libovolně dle potřeb, na počet změn není stanoven žádný limit. Změnu tarifu doporučujeme dělat maximálně 1x za měsíc. Při častějších úpravách hrozí chybné účtování volných minut. Změny jsou provedeny nejdéle do druhého pracovního dne od schválení pověřenou osobou (PO). Za změnu služby nebo tarifu není nic účtováno.

Co se stane, když vyčerpám datový limit pro stažená data?

Pokud dojde k přečerpání datového limitu stanoveného na kalendářní měsíc, dojde k výraznému zpomalení až zastavení rychlosti stahování dat. Následně je výrazně omezeno stahování dalších dat do začátku nového měsíce. Data lze navýšit v systému skautIS kliknutím na ikonu Navyšit FUP. Výše navýšených dat a cena této služby je uvedena v ceníku STS. Navýšení dat není automatické. K navýšení dat dochází nejdéle do 24 hodin.

Kolik mám v STS volných minut a jak se převádějí?

V rámci zvoleného tarifu jsou volné jednotky (minuty a sms), které k němu přináleží (viz ceník). V současné době nemáme žádný tarif, který nabízí převoditlené volné jednotky. Všechny minuty a sms jsou nepřevoditelné tj. využitelné pouze v daném měsíci.

Volné jednotky je možné použít na volání a zprávy do všech sítí v ČR mimo tzv. barevné linky a premiové sms.

Při přestupu tel. čísla do STS a při změně tarifu jsou volné jednotky přepočítávány poměrnou částí dle trvání tarifu za určité období. Při změně tarifu v průběhu měsíce je tak možné, že za jednu část měsíce nebudou volné jednotky plně vyčerpány a za druhou naopak bude poměrná část vyčerpána a dojde k účtování hovorného nebo sms.

Jsou volné minuty v rámci tarifu určeny pro volání do všech sítí?

Ano, volné minuty lze bez omezení použít k volání do sítí ostatních operátorů pevné i mobilní sítě. Nelze je použít na volání do zahraničí a na tzv. barevné linky. Volné minuty se nečerpají při volání do vlastní sítě – STS. Tam je volání bez omezení zdarma.

Máme v STS i nějaké volné sms zprávy?

Ano, od prosince 2012 jsou k dispozici i balíčky volných sms zpráv. Jejich výše se liší dle tarifu (viz. ceník). Volné sms nejsou převoditelné do dalšího měsíce.

Může se pod naše středisko zapojit i činovník z jiné organizační jednotky?

Ano, pokud je činovník řádným členem, hostujícím nebo čestným dané jednotky. Pokud se chce činovník z jiné jednotky zapojit v naší jednotce do STS, musí začít v naší jednotce hostovat. Do VOJ může pověřená osoba přijmout činovníka, jenž má členství (čestné, řádné nebo hostování) v jedné z podřízených jednotek.

Má organizační jednotka možnost upřesnit podmínky pro členy STS?

Ano, je to možné. OJ si může pro své členy upravit podmínky pro přihlašování, způsoby záloh, postupy při objednávání a změnách služeb v rámci STS.

Jsem pověřená osoba, po přihlášení do skautISu nevidím na liště STS avizované rozšíření nabídky.

Častým důvodem bývá špatně zvolená role ve skautISu. Dbejte zvýšenou pozornost pod jakou funkcí jste přihlášeni. Jedině jako pověřená osoba STS jednotky vidíte a schvalujete/u­pravujete/nes­chvalujete služby a členy STS

Dozvím se nějakým způsobem, který člen Junáka je zapojen v STS?

V kontaktech každého činovníka, který má tel. číslo v STS je ikonka ukazující, zda je dané telefonní číslo v STS či nikoliv.

Výměna simkarty při ztrátě nebo krádeži?

Při ztrátě či krádeži simkarty doporučujeme nejprve simakrtu zablokovat. Blokovat lze simkartu přes operátora (na infolince nebo na jakékoliv pobočce) nebo přes systém skautIS.

Jestliže existuje možnost nalezení tel. přístroje, doporučujeme kontaktovat hl. administráora a najít simkartu/tel. přístroj pomocí služby Kde je. Tel. přístroj se simkartou musí být zapnutý.

Při blokaci přes operátora je potřeba sdělit blokační heslo - čtyři číslice, které si každý člen zvolil při převodu do STS a je viditelné  v přehledu služeb konkrétního tel. čísla. Náhradní simkarta může být vyzvednuta osobně na jakékoliv pobočce T-Mobile nebo zaslána poštou. Při osobním vyzvednutí na jakékoliv pobočce je potřeba opět sdělit blokační heslo. Pokud by se na pobočce objevil jakýkoliv problém, stačí zavolat přímo z pobočky administrátorovi STS (tel.734 796 339) (volat mohou i zaměstnanci TM), která výměnu okamžitě zajistí. Náhradní simkarta může být i zaslána poštou. Její zaslání lze domluvit při blokaci buď u operátora nebo přes administrátora STS.

Při blokaci přes systém skautIS není možné vyzvednutí na pobočce T-Mobile. Náhradní simkarta je zaslána požadovanou adresu.

Výměna simkarty je zpoplatněna viz. ceník STS nebo článek na webu http://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/benefity-sts/1967-sts-zmena-od-1-8-za-vymenu-sim-karty-se-u-t-mobile-bude-platit-nekdy

Mám si při převodu tel. čísla od jiného operátora vybrat nějaký tarif a podepsat u T-mobile smlouvu?

Rozhodně NE ! Veškerý proces probíhá přes systém skautIS. Jednáte pouze se svým současným operátorem, kde je potřeba podat výpověď z důvodu přechodu k jinému operátorovi. Rozhodně u operátora T-Mobile nic nepodepisujte, ani si nevybírejte tarif. To vše provedete přes skautIS. Případné dotazy zodpoví administrátor STS popř. pověřená osoba OJ. Nejste-li si jisti rozpornými informacemi získanými na TM, obraťte se raději, dříve než učiníte jakékoli rozhodnutí, na svoji pověřenou osobu nebo přímo na administrátora STS.

Jaké povinnosti má Pověřená osoba?

Pověřená osoba schvaluje či zamítá přihlášky členů jednotky do STS a schvaluje či zamítá nastavení služeb.

Proč se mění vlastník čísla a nemože být i nadále číslo mým majetkem?

Důvodem je smlouva s operátorem. Junáku se povedlo vyjednat výhodnější ceny služeb. Řadový občan by sám takové podmínky nevyjednal. Pro T-Mobile je tak smluvním partnerem Junák,TDC a nikoliv každý člen jednotlivě.

Proč je STS administrována Tiskovým a distribučním centrem (TDC)?

TDC zajišťuje všem skautům a jednotkám možnost výhodnějšího telefonování, protože disponuje potřebnými zaměstnanci, zkušenostmi a živnostenskými oprávněními (již dříve TDC zajišťovalo v rámci projektu spolkový časopis podobně doplňkový prodej časopisů) a zároveň, protože je to z pohledu Junáka nejvýhodnější ekonomicky (viz problematika DPH – v současném modelu není třeba DPH hradit). Administrativní poplatky, které uživatelé za STS platí dostane Junák (jejich výši určuje NJ), který z nich TDC uhradí náklady spojené se zajištěním projektu STS (podobně jako u vydávání skautských časopisů).

Se svými dotazy se obracejte na:

Jana Hořáková, administrátorka Skautské Telefonní Sítě

Mobil: 734 796 339
E-mail: telefony@skaut.cz

Junák- český skaut, 
Tiskové a distribuční centrum, z.s.
Senovážné nám.24
116 47  Praha 1

logo

Práce s článkem

10
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu