....

Chyba na stránce: Návod jak jednotku přihlásit - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/539-navod-jak-jednotku-prihlasit?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Návod jak jednotku přihlásit

Prvním krokem, který je potřeba učinit, aby členové jednotky mohli využívat služeb STS, je zapojení OJ do systému STS. Vede k tomu jednoduchý krok a to, aby statutární zástupce jednotky (vedoucí administrátor jednotky) podal přihlášku do STS (menu Služby – STS-˃Moje jednotka). Touto přihláškou se zavazuje nejen k tomu, že v rámci své jednotky bude přijímat do STS pouze členy Junáka, ale hlavně se za tyto členy zaručí. To znamená, že pokud činovník neplní řádně své závazky, bude Junák - TDC pohledávky vymáhat na jednotce (viz podrobněji v kapitole dlužné faktury).

Součástí přihlášky je i jmenování pověřené osoby. Pověřená osoba může být členem jednotky nebo nižší organizační jednotky a je pověřena zastupováním jednotky ve věcech STS. Pověřená osoba vyřizuje přihlášky, schvaluje/opra­vuje/zamítá objednávky a změny služeb všech členů jednotky do STS. Může zároveň ve výjimečných případech podat přihlášku za jiného člena OJ (např. člen mladší 15ti let, činovník bez přístupu k internetu). V takovém případě doporučujeme si před odesláním objednávky dokument vytisknout a nechat činovníkem (resp. zákonným zástupcem u dítěte) podepsat. Služby schválené pověřenou osobou jsou závazné!

Po odeslání přihlášky systémem SkautIS vidí statutární zástupce (admi­nistrátor jednotky) na zvolené stránce upozornění, že přihláška čeká na schválení hlavního administrátora. Zároveň odchází na jeho adresu e-mail s potvrzením přijetí přihlášky jednotky do STS a ubezpečením, že o vyřízení přihlášky bude informován opět zprávou ve skautISu a e-mailem.

Po schválení přihlášky hlavním administrátorem nejenže odchází statutárovi OJ a jmenované pověřené osobě potvrzení. Zároveň dojde u pověřené osoby k rozšíření menu záložky STS a v menu Služby – STS-˃Moje jednotka-˃Smlouva mohou vidět podanou přihlášku.

Dojde-li k zamítnutí přihlášky jednotky některým z hlavních administrátorů STS, je vždy zpráva/e-mail (opět odchází jak statutárnímu zástupci OJ, tak i pověřené osobě) doplněn/a zdůvodněním administrátora, proč k zamítnutí došlo. V takovém případě vidí statutár OJ na stránce Služby – STS-˃Moje jednotka opět přihlášku jednotky do STS, aby mohl po odstranění problému opět podat přihlášku.

Přihlášku jednotky do STS nemohou podat jednotky v likvidaci nebo nucené správě.

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu