....

Chyba na stránce: Návody pro pověřenou osobu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/546-navody-pro-poverenou-osobu?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Návody pro pověřenou osobu

Hlavní činností pověřené osoby je schvalovat či zamítat požadavky členů jednotky na zřizování, měnění a rušení služeb. Vše se provádí na záložce STS u příslušné jednotky. Po přihlášení do skautISu se tam dá nejjednodušeji dostat kliknutím na odkaz „moje jednotka“ a pak vybráním záložky STS.

Schvalování/za­mítání přihlášek osob

Nevyřízené přihlášky a změny nastavení je možné najít v Služby – STS:Moje jednotka na třetím listu Změny listu (pozor: je potřeba pracovat v roli pověřená osoba OJ). Pomocí tlačítka „Zobrazit“ se zobrazí obsah přihlášky. Úkolem pověřené osoby je ji projít a ověřit. Existuje možnost objednávku změnit, například v situaci, kdy není v zájmu jednotky schválit žadateli používání drahého tarifu, levnějšího však ano. V případě změn velmi doporučujeme vytisknout objednávku služeb a nechat ji žadatele podepsat. Z administrativního pohledu je tedy jednodušší přihlášku zamítnout a domluvit se se žadatelem, aby ji podal sám už v upravené a oboustranně přijatelné podobě.

Ve chvíli, kdy je přihláška v oboustranně přijatelné podobě, je možné ji schválit. To se provede pomocí tlačítka „rozhodnout“ a v následujícím dialogu se klikne na tlačítko „schválit“.

Prodloužení sml. závazku neboli aktivace HIT je na šestém listu Prodloužení smlouvy.

Další praktické informace:

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu