....

Chyba na stránce: Změna pověřené osoby - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/547-zmena-poverene-osoby?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Změna pověřené osoby

Statutární zástupce jednotky (vedoucí administrátor) může prostřednictvím systému skautIS v menu „Služby > STS: Moje jednotka“ nechat změnit pověřenou osobu jednotky.

Provádí se tak, že v menu „Služby > STS: Moje jednotka“ na listu „Přihláška“ kliknete na zobrazit a následně na tlačítko „Změnit PO“.

.
.

V kolonce pověřená osoba vybere jméno nové osoby (musí splňovat podmínku, že je členem jednotky nebo nižší organizační jednotky) a klikne na tlačítko „Uložit“.

.

V tuto chvíli odchází zpráva a e-mail statutárovi OJ, nové i původní pověřené osobě a zároveň ústřednímu administrátorovi s potvrzením podání žádosti o změnu pověřené osoby.

Hlavní administrátor požadavek zamítne nebo povolí. O posouzení žádosti tj. o zamítnutí či povolení změny informuje opět zpráva i e-mail statutára i obě pověřené osoby. V případě, že je odpověď administrátora záporná, je přiloženo i zdůvodnění.

Systém skautIS opakovaně dovoluje změnu pověřené osoby OJ tj. menu pro změnu osoby je u statutárního zástupce OJ stále aktivní.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu