....

Chyba na stránce: Vyplnění přihlášky a objednávky za jinou osobu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/548-vyplneni-prihlasky-a-objednavky-za-jinou-osobu?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Vyplnění přihlášky a objednávky za jinou osobu

Může se stát, že činovník nemá přístup k internetu nebo jednotka chce do STS zapojit hostujícího člena nebo členy mladší 15 let. V takových a jiných výjimečných případech může za účastníka podat přihlášku pověřená osoba OJ.

Objednání vstupu do STS a převedení telefonního čísla provádí pověřená osoba (pozor: je potřeba pracovat v roli pověřená osoba OJ) v menu STS-˃Moje služby standardním způsobem, jako by postupoval činovník sám. Jen s tím rozdílem, že v řádku osoba uvede jméno člena a klikne na inkonku připomínající dalekohled. Tím se údaje přepíšou na daného člena. Jelikož v těchto případech potvrzuje pověřená osoba pravidla a služby jinou osobu (vstupujícího člena), nabádáme pověřené osoby k opatrnosti. Před schválením a odesláním objednávky k převedení telefonního čísla, doporučujeme smlouvu i objednávku vytisknout a nechat ji činovníkem (nebo zákoným zástupcem) vlastnoručně podepsat. Vyhnete se tak případným nedorozumněním.

Pozor, přestože objednávku podáváte jako pověřená osoba, je nutné ji po odeslání ještě schválit a to v v menu STS-˃Moje jednotka.

Pokud by bylo potřeba ze jinou osobu provést jinou akci např. změnu tarifu nebo prodloužení HITu, postupujeme stejným systémem. V menu STS-˃Moje jednotka-˃Osoby v STS (opět je potřeba pracovat v roli pověřená osoba OJ) vybereme telefonní číslo a po rozkliknutí se nám na stránce zobrazí veškeré nastavené služby a možné práce s číslem. I zde platí pravidlo, že před odesláním žádosti je dobré si nechat změnu písemně potvrdit uživatelem tel. čísla a žádost je třeba ještě odsouhlasit v menu STS-˃Moje jednotka.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu