....

Chyba na stránce: Jistina - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/549-jistina?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Jistina

Jednotka má právo po svých členech přihlášených do STS požadovat zálohu či jistinu. V případě neuhrazení závazků z STS může jednotka uhradit dluh za činovníka ze složené jistiny.

Předchází tak problémům s pozdějším vymáháním svých pohledávek. Výše jistiny je na rozhodnutí dané jednotky. Doporučená výše jistiny je dvojnásobek až trojnásobek měsíční útraty činovníka. Tyto peníze přijme jednotka do pokladny (na BÚ) a vede je na účtu pro přijaté zálohy (v jednoduchém účetnictví v knize pohledávek a závazků). Pro představu jak by mělo být právně ošetřeno vybrání jistny nabízíme ke stažení následující dohodu zde . Při řádném odchodu činovníka z STS (nebo převodu na jinou OJ) a vyrovnání všech závazků plynoucích z STS jednotka zbylou jistinu vyplatí činovníkovi zpět.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu