....

Chyba na stránce: Dlužné faktury - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/550-dluzne-faktury?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Dlužné faktury

Může se stát, že činovník nehradí řádně své závazky. Co lze v takovém případě dělat? Jak bude vypadat proces urgencí?

První urgence tj. zpráva v systému i e-mail odchází přímo činovníkovi a pověřené osobě OJ po 7 dnech prodlení. Druhá urgence tj. zpráva v systému i e-mail odchází nejen činovníkovi, pověřené osobě OJ, ale i administrátorovi a to po 14 dnech od data splatnosti. Následující urgence odchází zprávou a e-mailem činovníkovi, pověřené osobě OJ a administrátorovi po 21 dnech od splatnosti faktury. Pokud činovník neuhradí svůj závazek, požaduje administrátor uhrazení dlužné faktury po jednotce, která se při přihlašování do STS za svého člena zaručila. Administrátor současně s pověřenou osobou OJ řeší případné represe vůči dlužníkovi:

  • blokace (1. stupeň) – zamezí odchozí služby tj. volání, smskování a využívání dalších služeb.Na telefonní číslo se lze dovolat a přijímá sms zprávy. Po dobu blokace je účtován paušální poplatek/y. Blokování telefonního čísla není časově omezené a lze ho zrušit. Doporučujeme zároveň snížit měsíční paušál, aby účtovaná částka byla co nejnižší.
  • suspendace (2. stupeň) – tzv. dočasné vypojení telefonního čísla blokuje všechny služby. Z tel. čísla se nelze dovolat a nepřijímá hovory či sms zprávy. Po dobu suspendace není účtován paušální poplatek. Max. doba suspendace je 84 dní v každém kalendářním roce.
  • převod telefonního čísla z STS – je možné pouze v případě, že dlužící činovník bude ochotný podepsat smlouvu k převedení telefonního čísla
  • zrušení telefonního čísla nebo jeho převod na předplacenou kartu – je krajní možností, kdy administrátor může požádat operátora o zrušení smluvního závazku popř. daného telefonního čísla. Způsob vyřazení tel. čísla z STS je vždy individuální. Doporučujeme kontaktovat administrátora STS a domluvit se na případných sankcí. Při předčasném ukončení sml. závazku hrozí doúčtování zbývajících paušálů  dle ceníku T-Mobile (nikoliv STS). Je možné, že bude připočítána pokuta za dřívější odstoupení od smlouvy. Proces převodu na dobíjecí kartu a proces zrušení čísla trvá 30 dní.

Alternativní možností je převedení telefonního čísla na jednotku. Pokud bude jednotka uživatelem telefonního čísla, může s ním nakládat dle libosti např. nechat číslo zablokovat, nechat si vystavit novou simkartu a s tou pak nakládat dle svých potřeb nebo může uložit tel. číslo k budoucímu použití a na tel. čísle po dobu nečinnosti upravit tarif na nejnižší možný. Simkarta může být použita pro potřeby střediska př. při konání táborů či jiných akcí nebo může být použita jako datová simkarta pro potřeby OJ či člena jednotky.

Podrobné informace a návody:

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu