....

Chyba na stránce: Suspendace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/551-suspendace?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Suspendace

Suspendace slouží jako druhá (a poslední) výstraha. Platí, že:

  • po dobu suspendace není účtován měsíční paušál
  • po dobu suspendace jsou zablokovány příchozí i odchozí služby tj. z telefonního čísla nelze volat a nedá se na něj dovolat
  • max. délka suspendace je 84 dní v kalendářním roce (může být i kratší)
  • po uplynutí 84 dní nebo při dosažení předem stanoveného termínu zapnutí se automaticky simkarta stane aktivní
  • o dobu suspendace se prodružuje smluvní závazek setrvání tel. čísla u operátora T-Mobile

O suspendaci může pověřená osoba napsat e-mail administrátorovi telefony@skau­t.cz.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu