....

Chyba na stránce: Zablokování čísla - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/552-zablokovani-cisla?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Zablokování čísla

Když už s uživatelem telefonního čísla není možná domluva a řádně nehradí své závazky, je možné mu telefonní číslo zablokovat.

Blokování simkarty způsobí, že z daného telefonního čísla nelze volat (výjimku tvoří nezpoplatněné tísňové linky), nelze zasílat smsky, mms a připojovat se na internet. Lze ale na něj přijímat hovory, smsky a mmsky. Zároveň po celou dobu blokace je u tohoto telefonního čísla účtován paušální poplatek/y. Zablokování simkarty lze kdykoliv odvolat.

Je pak už jen na jednotce, zda si nechá vystavit novou simkartu (na kterou budou přesměrovány všechny přichozí hovory, smsky a mmsky) a tu použije dle svých potřeb např. jako datovou kartu. Pozor: výměna simkarty je zpoplatněna viz. ceník STS.

Takže jak postupovat:

Doporučujeme blokaci a výměnu simkarty provádět přes ústředního administrátora. Ten, kromě zajištění blokace a výměny simkarty, může změnit blokační heslo mimo systém skautIS. Původní držitel tel. čísla/ člen si tak nebude moci vyzvednout náhradní simkartu bez souhlasu OJ.

Bez asistence hlavního administrátora je postup následující (např. při blokaci simakrty při ztrátě, blokace je prováděna za člena pověřenou osobou) : v menu STS-˃Moje jednotka-˃Osoby v STS vybere pověřená osoba telefonní číslo a po kliknutí na tlačítko blokování simkarty se objeví stránka s textem, jak má pověřená osoba postupovat. Může bezplatně zavolat na infolinku T-Mobile 4603 (tel. operátora TM) nebo na číslo 603 603 603 z čísla jiného operátora, kde požádá o blokaci telefonního čísla. Blokace bude provedena až po sdělení čtyřmístného hesla, které každý činovník zadával při převodu telefonního čísla a pověřené osobě se zobrazuje na dané stránce. Pro případ, že by z nějakého důvodu operátor neuznal blokaci, je na stránce vidět i telefonní kontakt na administrátora. Ten svým heslem může blokaci zajistit (zavoláním na podporu). Jedná se o jediný případ, kdy administrátor jedná na základě telefonátu. Ostatní požadavky musí být poslány na e-mail.

Náhradní simkartu si lze vyzvednou na jakékoliv pobočce T-Mobile nebo nechat zaslat poštou. Na stránce blokování simkarty je možnost pro objednání duplicitní simkarty. Zde pověřená osoba doplní adresu pro zasílání nové simkarty a zaškrtne zda má k dispozici protokol Police o krádeži. Kliknutím na tlačítko se odešle e-mail na T-Mobile.

Jestliže bylo číslo ukradeno a je doložen protokol od policie, je vystavení náhradní simkarty zdrama. V případě nedodání policejního protokolu nebo v případě ztráty je výměna simkarty zpoplatněna (viz. ceník STS).

Upozorňujeme, že simkarta dorazí neaktivní. Aktivaci simkarty lze provést dle přiloženého návodu přímo u operátora T-Mobile nebo přes ústředního administrátora (je potřeba nahlásit číslo simkarty).

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu