....

Chyba na stránce: Ke stažení - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-jednotka/554-ke-stazeni?autologin=1"

PŘIHLASTE SVOJI JEDNOTKU DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Ke stažení

Na této stránce Vám nabízíme a budeme nabízet dokumenty, jenž by se mohli v rámci Skautské telefonní sítě využít.

  • Smlouva STS mezi OJ a činovníkem : právní dokument zavazující člena OJ řádně plnit své finanční závazky. Pakliže by je neplnil, je OJ na základě smlouvy oprávněna požadovat jak úhradu dlužné částky, tak i penále z včasného neuhrazení své pohledávky.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu