....

Chyba na stránce: Faktury a jak platit - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-prihlaska/523-faktury-a-jak-platit?autologin=1"

PŘIHLASTE SEBE DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Faktury a jak platit

Vyúčtování služeb za telefonní číslo/a probíhá na základě účtování T-Mobile a to vždy po skončení fakturačního období.

Fakturační období je pro všechny telefonní čísla vždy kalendářní měsíc. Zhruba pátého následujícího měsíce je staženo vyúčtování přímo z programu T-Mobile a každému členovi je vystavena faktura přímo ve skautISu.

Každý činovník obdrží fakturu e-mailem na hlavní e-mail uvedený v systému skautIS a zprávou v systému skautIS . Na faktuře jsou rozepsané jednotlivá telefonní čísla. Faktura je taktéž dostupná v systému skautIS.

.

Zde je možné najít přehled částek za jednotlivé služby i podrobný výpis. K faktuře i přehledu účtovaných částek má přístup pověřená osoba, podrobný výpis vidí pouze majitel telefonního čísla.

.

Přehled služeb i podrobné vypisy lze stáhnout jak v pdf formálu, tak i do excel tabulky.

Faktura se hradí přímo na účet Junáka-TDC nikoliv na účet T-Mobile nebo jednotky, ke které se činovník přihlásil do STS. Fakturu lze uhradit bankovním převodem, nově i přes inkaso.

Jak nastavit inkaso

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu