Logo

Úhrada inkasem

Jak nastavit inkaso, kdy dochází ke stažení platby, co když platba neodejde a další otázky se pokusíme zodpovědět v tomto článku.

Jak inkaso nastavit:

První krok tentokrát nezačíná ve skautISu, ale v bance. Nejprve je třeba povolit ve své bance inkaso ve prospěch účtu TDC. Potřebujete k tomu znát název účtu (Junák – Tiskové a distribuční centrum), číslo účtu příjemce (2600148649/2010 – Fio banka) a hlavně určit si dostatečnou částku, která pokryje fakturu v plné výši. Doporučujeme nastavit limit vyšší než jsou běžné faktury za telefonní služby v STS. Rozhodně nezadávete do povolení k inkasování var. symbol. Variabilní symbol se s každou fakturou mění a způsoboval by neprovedení našeho příkazu k inkasu.

Teprve poté je možné nastavit inkaso i v systému skautIS. V menu Moje->Moje STS na listu Způsob platby je třeba nastavit způsob platby inkasem (otevřít nabídku u způsob platby) a doplnit požadované informace dle nastavení v bance.

Po kliknutí na ikonu uložit, je systémem kontrolováno číslo účtu a zároveň je požadováno potvrzení změny způsobu platby.

Po úspěšném uložení změny platby je v menu Moje->Moje STS na listu Způsob platby vidět nastavené inkaso.

Kdy inkaso nastavit a jak poznám, že skautIS si bude platbu stahovat:

Ideálním časem, kdy inkaso nastavit, aby systém věděl, že má inkaso stahovat je před vystavením faktury.

Pokud je vše správně nastaveno, na nové faktuře se zobrazuje způsob platby nikoliv bankovním převodem, ale inkasem. Zároveň v systému skautIS je u faktury uveden popis inkaso
 .

Kdy se provádí stažení platby

Ke stažení platby dochází sedm dní po vystavení faktury, obvykle mezi 12 až 17 dnem v měsíci. Převod mezi bankami může pak trvat další tři dny.

Pokud nebude inkaso provedeno

Když z nějakého důvodu nedojde ke odečtení inkasa, přijde majiteli telefonního čísla e-mail i zpráva v systému skautIS o neprovedení úhrady faktury. V takovém případě je třeba fakturu uhradit běžným bankovním převodem.

Důvod neprovedení platby by měla zodpovědět a vysvětlit banka. Zároveň by měla být nápomocná ve správném nastavení.

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

 

 

 

logo

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura