....

Chyba na stránce: Změna tarifu a služeb - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-prihlaska/526-zmena-tarifu-a-sluzeb?autologin=1"

PŘIHLASTE SEBE DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Změna tarifu a služeb

A co když si činovník rozmyslí objednaný tarif, nebo si chce objednat internet do mobilu?

Jednoduše lze v menu STS-˃Moje služby-˃Telefonní čísla vybrat telefonní číslo!

 

Zde si každý činovník může u jednotlivých služeb překlikat jejich nastavení. Kliknutím na tlačítko Uložit, zašle systém zprávu o změně služeb s výčtem jednotlivých změn (jen změn z původní hodnoty na novou) pověřené osobě i činovníkovi.

Pokud za účastníka provádí změnu pověřená osoba (viz. článek Vyplnění přihlášky a objednávky za jinou osobu), provádí stejné úkony v menu STS-˃Moje jednotka-˃Osoby v STS. Pozor na dodatečné schválení, na to se často zapomíná.

Změna tarifu a služeb není nijak omezena, je možné ji provést kdykoliv a samotná změna není zpoplatněna. Nedoporučuje měnit tarif více jak jednou měsíčně (může to vést k chybně účtovaným volným minutám).

Po schválení změny tarifu nebo služeb pověřenou osobou je zaslán e-mail s požadavky na T-Mobile. Změna je provedena nejdéle do druhého pracovního dne. Hlavní administrátor po kladné odpovědi operátora potvrdí ve skautISu změnu služeb. Zároveň je automaticky vygenerován e-mail a zpráva činovníkovi i pověřené osobě o provedení změny služeb.

V případě, že by od T-Mobilu dorazila administrátorovi na e-mail zpráva, že službu nelze změnit, administrátor v systému zadá neschválení změny služby a do textového pole uvede zdůvodnění. Činovníkovi i pověřené osobě tak odchází zpráva i e-mail se zamítavým stanoviskem a zároveň zdůvodněním, proč k zamítnutí došlo. Nastavení tarifu a služeb v přehledu služeb se vrátí do původního nastavení.

Pokud změnu služeb neodsouhlasí pověřená osoba, je vygenerován automaticky činovníkovi e-mail i zpráva o neschválení změny spolu s upřesněním, kdo změnu nepovolil a z jakého důvodu.

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu