....

Chyba na stránce: Změna tarifu a služeb - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-prihlaska/526-zmena-tarifu-a-sluzeb?autologin=1"

PŘIHLASTE SEBE DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Změna tarifu a služeb

A co když si činovník rozmyslí objednaný tarif, nebo si chce objednat internet do mobilu?

Jednoduše lze v menu Moje-˃Moje STS si vybrat konkrétní číslo a kliknou na Zobrazit na konci řádku

Nebo v menu Služby-˃ STS:Moje služby si opět vybrat konkrétní číslo a kliknou na Zobrazit na konci řádku.
 
Po vybrání čísla se objeví přehled služeb zadaných na daném čísla. Pokud je číslo ve stavu aktivní, lez měnit služby kliknutí na ikonu Změnit tarif a služby
 

Zde si každý činovník může u jednotlivých služeb překlikat jejich nastavení. Kliknutím na tlačítko Uložit, zašle systém zprávu o změně služeb s výčtem jednotlivých změn (jen změn z původní hodnoty na novou) pověřené osobě i činovníkovi.

Pokud za účastníka provádí změnu pověřená osoba (viz. článek Vyplnění přihlášky a objednávky za jinou osobu), provádí stejné úkony v menu STS-˃Moje jednotka-˃Osoby v STS. Pozor na dodatečné schválení, na to se často zapomíná.

Změna tarifu a služeb není nijak omezena, je možné ji provést kdykoliv a samotná změna není zpoplatněna. Nedoporučuje měnit tarif více jak jednou měsíčně (může to vést k chybně účtovaným volným minutám).

Po schválení změny tarifu nebo služeb pověřenou osobou je zaslán e-mail s požadavky na T-Mobile. Změna je provedena nejdéle do druhého pracovního dne. Hlavní administrátor po kladné odpovědi operátora potvrdí ve skautISu změnu služeb. Zároveň je automaticky vygenerován e-mail a zpráva činovníkovi i pověřené osobě o provedení změny služeb.

V případě, že by od T-Mobilu dorazila administrátorovi na e-mail zpráva, že službu nelze změnit, administrátor v systému zadá neschválení změny služby a do textového pole uvede zdůvodnění. Činovníkovi i pověřené osobě tak odchází zpráva i e-mail se zamítavým stanoviskem a zároveň zdůvodněním, proč k zamítnutí došlo. Nastavení tarifu a služeb v přehledu služeb se vrátí do původního nastavení.

Pokud změnu služeb neodsouhlasí pověřená osoba, je vygenerován automaticky činovníkovi e-mail i zpráva o neschválení změny spolu s upřesněním, kdo změnu nepovolil a z jakého důvodu.

Jestliže si v průběhu měsíce měníte tarif, pozor na poměrné přepočítání volných jednotek. Stejně jako cena tarifu je přepočítána poměrnou částí na dobu trvání tarifu, jsou i volné jednotky přepočítány poměrnou částí na délku a dobu trvání tarifu. Může se stát, že pokud máte nižší tarif a na základě zvýšeného hovorného nebo sms si změníte tarif v průběhu měsíce, budete za první část měsíce doplácet hovorné/sms, pokud překročíte poměrnou část volných jednotek nižšího tarifu rozpočítaný na délku trvání nižšího tarifu.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu