....

Chyba na stránce: Převedení telefonního čísla pod jinou OJ - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-prihlaska/527-prevedeni-telefonniho-cisla-pod-jinou-oj?autologin=1"

PŘIHLASTE SEBE DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Převedení telefonního čísla pod jinou OJ

Z mnoha důvodů může požadovat činovník převedení svého telefonního čísla pod jinou jednotku (např. změna funkce nebo organizování akce a činovník chce přejít do své domovské jednotky; přeregistrace či přestěhování činovníka aj.)

Musí však splňovat podmínku členství v jednotce (řádné, čestné nebo hostování). Druhou podmínkou pro povolení přestupu jsou řádně uhrazené předchozí závazky.

Převod osoby do nové jednotky začíná pověřená osoba do níž má činivník v úmyslu převést své číslo. V menu STS-Moje jednotka na listu Žádosti o převod do jiné OJ stačí kliknout na ikonu Žádost o převod osoby. Vyplní se jméno činovníka, který má v jednotkce nějaký druh členství (řádné, čestné nebo hostující). Po vyplnění a uložení odejde v systému skautIS zpráva pověřené osobě nové jednotky, původní jednotky i samotnému účastníkovi.

PO nové OJ je v textu zprávy upozorněna na fakt, že za člena přebírá nová jednotka odpovědnost a ručí za jeho případné dluhy v STS.

Pokud PO  stávající OJ zamítne žádost o přestup, vygeneruje se automaticky zpráva s negativním stanoviskem vč. důvodu zamítnutí, která odchází v systému i na e-mail jak činovníkovi, tak i PO původní/nové OJ. Pakliže je žádost schválena, generuje se e-mail a zpráva činovníkovi, původní i nové pověřené osobě a statutárnímu zástupci nové OJ.

Následně převod schválí hlavní administrátor. V případě schválení či zamítnutí převodu se generuej zpráva v systému skautIS i e-mail všem zůčasněným stranám.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu