....

Chyba na stránce: Reklamace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-prihlaska/528-reklamace?autologin=1"

PŘIHLASTE SEBE DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Reklamace

Má-li činovník pocit, že některá z účtovaných částek neodpovídá skutečnosti, může tuto fakturu reklamovat.

Reklamace faktury se provádí sepsáním nesouhlasu na e-mail telefony@skaut.cz a odešle se přímo administrátorovi.

Tento proces nemá vliv na datum splatnosti faktury. Faktura je standardně urgována v případě jejího neuhrazení.

Administrátor posoudí reklamaci a případně ji řeší pomocí podpory T-Mobile. O výsledku reklamace informuje administrátor přímo činovníka e-mailem potvrzením nebo zamítnutím reklamace.

Uznaná reklamace je standardně vracena slevou účtovanou přímo operátorem v následující faktuře.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu