....

Chyba na stránce: Odchod z STS - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/sts/sts-prihlaska/531-odchod-z-sts?autologin=1"

PŘIHLASTE SEBE DO STS

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková - tel. číslo: 734 796 339, e-mail: telefony@skaut.cz.

Odchod z STS

Převod z STS lze rozdělit na dva způsoby:

Přechod na paušání smlouvu u operátora T-Mobile

Činovník či v jeho zastoupení pověřená osoba kontaktuje administrátora na e-mail telefony@skaut.cz s požadavkem na převedení telefonního čísla na osobu (nemusí být přímo člen) nebo firmu. V e-mailu je třeba uvést celé jméno, adresu a rodné číslo budoucího majitele telefonního čísla / jméno firmy, IČO a jméno osoby, která může jednat jménem firmy. Na základě tohoto e-mailu bude zaslána Dohoda o převodu telefonního čísla k podpisu. Podepsanou dohodu je třeba nascanovat a zaslat opět administrátorovi. Po odsouhlasení operátora je třeba s dohodou a potvrzením o uvolnění čísla z STS a občanským průkazem navštívit pobočku T-Mobile, kde budoucí majitel podepíše originál smlouvu s operátorem. Služby nastavené po převodu z STS lze domluvit až při podpisu smlouv na pobočce T-Mobile.

Do pěti pracovních dnů by mělo být telefonní číslo převedeno, o čemž je činovník informován smskou přímo od operátora popř. e-mailem od operátora. Smluvní závazek k operátorovi se stanovuje individuálně dle historie konkrétního čísla u operátora T-Mobile. Lze ho předběžně zjistit u hlavního administrora STS.

Pokud by nový majitel měl v úmyslu následně převést své telefonní číslo k jinému operátorovi nebo na kredit u operátota T-Mobile, bude převod již organizovat sám za sebe. Bude upozorněn, že vypovězením smlouvy mu budou doúčtovány zbývající měsíční paušály (dle ceníku T-Mobile nikoliv STS) do pomyslného ukončení smlouvy a zároveň mu může být účtován poplatek za předčasné ukončení smluvního vztahu.

Po uplynutí účtovacího období je činovníkovi zaslána e-mailem i zprávou ve skautISu poslední faktura obsahující část účtovaného období.

Pokud činovník neuhradí některou z předchozích faktur nebo pokud neuhradí tuto poslední fakturu, odchází mu jak v systému skautIS tak i do e-mailové schránky upozornění na dlužné částky. Postupuje se standardním způsobem (viz kapitola neuhrazené závazky) tj. při neuhrazení dlužných faktur je úhrada posléze požadována po jednotce.

 

Přechod předplacenou twist kartu u operátora T-Mobile, převod k jinému operátorovi nebo úplné ukončení tel. čísla

Jelikož telefonní číslo je vázáno smluvním závazkem, doporučujeme kontaktovat hlavního administrátora na e-mailu telefony@skaut.cz a domluvit se na individuálním řešení situace.  U všech tří způsobů převodu z STS je riziko naúčtování zbývajících paušálů do konce smluvního období (dle ceníku T-Mobile, nikoliv STS) z důvodu předčasného ukončení smluvního závazku.

Převod na kreditní kartu trvá 30 dní od poslání požadavku na operátora T-Mobile. Po převodu získá tel. číslo počáteční kredit 20 Kč. Následné využití tel. čísla je již na držiteli tel. čísla. Podepsání nové smluvy s operátorem T-Mobile nedoporučujeme, jelikož tím získá tel. číslo nový závazek.

Převod k jinému operátorovi  probíhá podobně jako převod do STS od jiného operátora. Na základě požadavku o převedení tel. čísla k jinému operátorovi je vystaven kód převedení tzv. ČVOP s kterým nový majitel (nemusí být člen Junáka) navštíví budoucího operátora a domluví podmínky převodu. Při návštěvěbudoucího operátoa se také domluvý výměna simkart a datum převodu. K tomuto datu bude tel. čísl převedeno z STS přímo k novému operátorvi. 

Jestliže nemá člen již využití pro své telefonní číslo, doporučujeme se pozeptat ve svém okolí, zda by někdo nevyužil jeho číslo jako datové. To se může udělat i v rámci celé STS přes ústředíního administrátora (stačí napsat na e-mail telefony@skaut.cz). Pokud by se jiné využití nenašlo, můžeme přejít ke zrušení telefonního čísla. Zrušení trvá 30 dní od poslání požadavku na operátora T-Mobile. K předem určenému datu přestane simkarta fungovat. Tel. číslo již nebude možné dále využívat.

Po uplynutí účtovacího období je činovníkovi zaslána e-mailem i zprávou ve skautISu poslední faktura obsahující část účtovaného období.

Pokud činovník neuhradí některou z předchozích faktur nebo pokud neuhradí tuto poslední fakturu, odchází mu jak v systému skautIS tak i do e-mailové schránky upozornění na dlužné částky. Postupuje se standardním způsobem (viz kapitola neuhrazené závazky) tj. při neuhrazení dlužných faktur je úhrada posléze požadována po jednotce.

 

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu