....

Chyba na stránce: Skauti na Zemi - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/skauti-na-zemi?autologin=1"

SKAUTI NA ZEMI

Skauti na Zemi je společný projekt Junáka - českého skauta a NaZemi, do kterého jsou zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa - dohromady 11 organizací ze sedmi zemí.

Cílem tohoto širokého projektu (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Skauti na Zemi

Navigace:

  Nahlásit chybu