....

Chyba na stránce: Reklamace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/336-tdc-knihy/735-reklamace?autologin=1"

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Posláním Tiskového a distribučního centra Junáka (TDC) je podporovat činnost běžných organizačních jednotek plněním úkolů, které přesahují jejich možnosti, a to zejména: zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů Junáka, zajištění celostátních projektů a akcí a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka.

Reklamace

eklamační řád

1. Zákazník může podat reklamaci jedním z následujících způsobů:

 • poštou – na adresu: Junák-TDC, Senovážné nám. 24, 11647 Praha 1
 • telefonicky na číslo: 234 621 223
 • e-mailem: tdc@skaut.cz´

2. Každá reklamace musí obsahovat:

 • jasnou identifikaci zákazníka
 • kontakt na zákazníka (tel. číslo, e-mailovou adresu)
 • přesný popis reklamace
 • počty vadných, chybějících či přebývajících produktů
 • číslo příslušného dokladu (faktura, dodací list, apod.).

3. Určený pracovník rozhodne o oprávněnosti reklamace a předá ji k vyřízení odpovídajícím pracovníkům.

4. Pokud je reklamace jednoznačná, je vyřízena v nejbližším možném termínu nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace. Po uplynutí této lhůty (30 dnů) má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5. Pokud si reklamace vyžádá další jednání se zákazníkem (nutnost podání doplňkových informací), za den podání reklamace se bere den, kdy jsou shromážděny všechny informace nutné k rozhodnutí o reklamaci a její vyřízení.

6. O vyřízení reklamace je zákazník informován dopisem (který je případně přiložen k zásilce chybějících knih či časopisů), faxem, e-mailem, v jednodušších případech i telefonicky.

Reklamace knih:

 • poštou – na adresu: A-ASKA grafik, s.r.o., Dukelská 57e, 614 00 Brno
 • telefonicky na číslo: 545 241 222
 • faxem na číslo: 545 241 222
 • e-mailem: distribuce@aas­ka.cz
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 210x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu