....

Chyba na stránce: Inzerce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/337-tdc-inzerce/737-inzerce?autologin=1"

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Posláním Tiskového a distribučního centra Junáka (TDC) je podporovat činnost běžných organizačních jednotek plněním úkolů, které přesahují jejich možnosti, a to zejména: zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů Junáka, zajištění celostátních projektů a akcí a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka.

Inzerce

Tiskové a distribuční centrum nabízí inzertní plochy v časopisech Světýlko, Skaut, Skauting, Roverský kmen, Skautský svět a BenJáMína.

Pro všechny skautské členy

Junák vydává časopisy pro všechny registrované členy organizace. Celkem 6 časopisů tak každé dva měsíce nabízí inzertní prostor s celkovým nákladem 60 400 ks. Inzerovat je možné ve všech časopisech najednou nebo individuálně v libovolném z nich.

Nejvýše 1/10 plochy každého časopisu je určena pro inzerci.

Aktuální nabídka a ceník inzerce

Informace o cenách a inzertní podmínky jsou k dispozici v přiloženém dokumentu. Neváhejte nás kontaktovat, můžeme se domluvit na různých nadstandardních akcích, slevách, exkluzivitě apod.

Ceník inzerce 2020

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu