....

Chyba na stránce: Tiskové a distribuční centrum - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/337-tdc-inzerce?autologin=1"

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Posláním Tiskového a distribučního centra Junáka (TDC) je podporovat činnost běžných organizačních jednotek plněním úkolů, které přesahují jejich možnosti, a to zejména: zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů Junáka, zajištění celostátních projektů a akcí a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka.

Inzerce

  Nahlásit chybu