....

Chyba na stránce: Tiskové a distribuční centrum Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/699-tiskove-a-distribucni-centrum-junaka?autologin=1"

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Posláním Tiskového a distribučního centra Junáka (TDC) je podporovat činnost běžných organizačních jednotek plněním úkolů, které přesahují jejich možnosti, a to zejména: zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů Junáka, zajištění celostátních projektů a akcí a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka.

Tiskové a distribuční centrum Junáka

Poslání

Tiskové a distribuční centrum Junáka (dále jen TDC) založila Ústřední rada Junáka na svém zasedání 16.dubna 1996. Posláním TDC je zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka – českého skauta, konaných v souvislosti s posláním organizace.

Základním organizačním předpisem TDC je Statut. Hlavním řídícím orgánem TDC je Rada, která dbá na zachování poslání TDC, schvaluje roční rozpočet, závěrku a výroční zprávu, jmenuje a odvolává ředitele, dohlíží na jeho činnost. Členové rady jsou jmenováni Výkonnou radou Junáka.

Ředitel je pověřen vedením a řízením střediska ve všech činnostech, které nenáleží do pravomocí Rady. Je odpovědný za hospodaření jednotky, řízení lidských zdrojů, včetně vnitřní struktury.

Dalším orgánem TDC, který jmenuje Náčelnictvo Junáka, je Revizní komise.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu