....

Chyba na stránce: Zaměstnanci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/704-zamestnanci?autologin=1"

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Posláním Tiskového a distribučního centra Junáka (TDC) je podporovat činnost běžných organizačních jednotek plněním úkolů, které přesahují jejich možnosti, a to zejména: zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů Junáka, zajištění celostátních projektů a akcí a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka.

Zaměstnanci

funkcejménopřezdívkaprojekty
ředitel Tomáš Slavík Fred řízení TDC, marketing, inzerce, tisk
hospodářka, účetní Marie Řeháková Maru účetnictví, finanční plánování, personalistika
účetní Lucie Vaňková Lucka účetnictví
asistentka Michaela Čakrtová Střízlík sekretariát TDC, zářijové nábory
tisková mluvčí Junáka - českého skauta Barbora Trojak Bára tisková mluvčí, regionální komunikace, spolupráce s médii
redaktor externí komunikace Lukáš Neuheisl Lukáš projekty komunikačního oddělení, nová média, regionální komunikace
redaktorka interní komunikace Petra Daněčková Peťule obsahová správa webů, e-obchod, bannery, ilustrace
grafik Marek Bárta Marek sazba, balíčky
projektový pracovník pro skautské weby Břetislav Krejsa Břéťa technická správa webů, ilustrace
šéfredaktor časopisů Skaut a Světýlko Zdeněk Chval Zdeněk časopis SKAUT, Světýlko
šéfredaktor Skautingu Tomáš Čakloš Tom časopis Skauting
šéfredaktorka Roverského kmene Klára Procházková Rajče časopis Roverský kmen
šéfredaktor skautského světa Václav Zeman Šík časopis Skautský svět
šéfredaktorka časopisu Ben Já Mína Dominika Zemanová Julča časopis Ben Já Mína

 

 Všichni zaměstnanci mají emaily jmeno.prijmeni­@skaut.cz.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu