....

Chyba na stránce: Revizní komise - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/706-revizni-komise?autologin=1"

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Posláním Tiskového a distribučního centra Junáka (TDC) je podporovat činnost běžných organizačních jednotek plněním úkolů, které přesahují jejich možnosti, a to zejména: zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů Junáka, zajištění celostátních projektů a akcí a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka.

Revizní komise

Vymezení činnosti

  • Revizní komise je kontrolním orgánem jednotky,
  • členy revizní komise jmenuje a odvolává VRJ,
  • Revizní komise se skládá ze tří členů,
  • členové revizní komise nesmí být členy rady TDC a zaměstnanci TDC,
  • členové revizní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání revizní komise.

Do působnosti revizní komise náleží:

  • přezkoumávat roční závěrku a výroční zprávu jednotky,
  • nejméně jedenkrát ročně podávat zprávu VRJ o výsledcích své kontrolní činnosti,
  • dohlížet na to, že jednotka vyvíjí činnost v souladu se statutem, zákony a vnitřními předpisy Junáka.

Revizní řád Junáka

Revizní komise se řídí Revizním řádem Junáka

Složení

Jan Stejskal, Kateřina Janoušková, Martin Paul

Kontakt

Junák – TDC 
Revizní komise TDC 
Senovážné nám. 24 
110 00 Praha 1

e-mail: tdc@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu