....

Chyba na stránce: Projekty TDC - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/731-projekty-tdc?autologin=1"

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Posláním Tiskového a distribučního centra Junáka (TDC) je podporovat činnost běžných organizačních jednotek plněním úkolů, které přesahují jejich možnosti, a to zejména: zajištění vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací, provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů Junáka, zajištění celostátních projektů a akcí a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací Junáka.

Projekty TDC

V tomto článku najdete přehled projektů na kterých pracují zaměstnanci Tiskového a distribučního centra.

Vydávání skautských časopisů

 • Společně s členskou základnou stoupá i náklad časopisů, které odebírají pětkrát ročně členové Junáka v rámci registrace.
 • Přehled vydávaných časopisů a jejich obsah si můžete prohlédnout zde.

Vydávání publikací

 • Vydáváme řadu skautských metodik a publikací - mezi jinými například metodiku ke Skautskému dobrému skutku, metodiku Lidé v pohybu, knihu Čekatelská zkouška a řadu dalších.
 • Přehled publikací a metodik včetně jejich objednávky najdete v internetovém obchodu.

Distribuce časopisů a příloh

 • Spolu s vydáváním časopisů obstaráváme i jejich distribuci mezi členy organizace. Spolu s nimi pak řešíme i zasílání metodických příloh (Přehled vzdělávacích kurzů, globální kompas a řada dalších...)
 • Více informací o časopisech, termínech vydávání a možnostech inzerce najdete zde.

Vydávání propagačních materiálů

Internetový obchod

 • Obchod nabízí stovky publikací, e-knih, textilu, her a propagačních materiálů.
 • Jeho nabídku si může projít na stránkách https://obchod.skaut.cz

Externí komunikace o skautech

 • Staráme se kompletně o mediální obraz Junáka. Zajišťujeme služby tiskové mluvčí, vydáváme výroční zprávy a PF, vyhledáváme komunikační příležitosti, řešíme kampaně a staráme se o hlavní facebookový profil Junáka - skaut pro veřejnost a skautský instagram.

Interní komunikace mezi skauty

 • Spravujeme hlavní komunikační kanály interní komunikace - skautskou Křižovatku a na ní navázaný balíček Kanceláře ústředí, newslettery, facebookový profil skautINFO

Konzultančí a účetní služby

 • Pro skautský kraj Praha zajišťujeme účetnictví a pro Skautský institut účetní konzultace.
 • Konzultančí a účetní služby

Skautská telefonní síť

 • Skautská telefonní síť je soubor zvýhodněných firemních tarifů pro členy naší organizace. Jak u hlasových, tak internetových tarifů je cena paušálu o 40%-65% nižší. Mezi sebou si skauti volají zcela zdarma
 • Více informací se dočtete v části Skautská telefonní síť

Skautská energie

 • Nejen skautské klubovny a základny, ale i domácnosti členů a jejich příbuzných, známých a kamarádů šetří na cenách plynu a elektřiny. Popdle veřejně dostupných srovnávačů jsme nejlevnějším poskytovatelem elektřiny na trhu.
 • Skautská energie

Členská karta Junáka

 • TDC zajišťuje výrobu a distribuci karet 3x v průběhu roku. Většina členů může čerpat díky kartě výhod slevové sítě EYCA.
 • Členská karta Junáka

Internetové projekty skautů

 • Internetové projekty skautů
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu