....

Chyba na stránce: Pro autory - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/1914-pro-autory?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Pro autory

Právě autorům vděčí časopis Skauting za svůj obsah. Co všechno po nich chceme a jak celý proces výroby článku vlastně probíhá?

Jak na to

  1. pisu_pro_skautingZadání článku. Úplný začátek procesu, ve kterém autora osloví někdo z redakce a nabídne mu téma, které chceme zpracovat. Možný je i opačný postup, kdy autor osloví redakci se zájmem o napsání článku. Aby bylo od čeho se odpíchnout, posíláme autorům jakési zadání, ve kterém je lépe popsané téma článku, jeho cíle, zařazení v časopise, rozsah a další požadavky (medailonek autora apod.). Jeho ukázku si můžeš prohlédnout tady:  O všech částech zadání se dá diskutovat a upravovat je (po dohodě s redakcí), nic není dogma a věříme, že každý autor posune téma směrem, který považuje za užitečný - proto jsme si ho ostatně vybrali. Důležitou součástí zadání je deadline, o které se dá také diskutovat, ale obvykle s menšími úspěchy. 
  2. Psaní článku. Tvůrčí část práce, kdy má redakce "volno" a autor pracuje. Na napsání článku jsou obvykle vyhrazené 3-4 týdny, v kritických případech pouze 14 dní. Tato fáze končí ideální odevzdáním v termínu :)
  3. Oponentura článku. Po odevzdání článku přichází ke slovu oponent - a to jak z řad redakce, tak z řad "odborníků" na dané téma, které vybíráme z vlastní zkušenosti ze skautské veřejnosti. Jména autorů a oponentů navzájem nezveřejňujeme, je pro nás důležitá objektivita oponentury. Po tomto zhodnocení dojde v redakci k syntéze připomínek a ta je potom poslána autorovi. 
  4. Úpravy článku. Ve většině případů vyžaduje článek po oponentuře ještě autorské zásahy - doplnění, upravení, vysvětlení. Snažíme se, aby zůstala zachována autorská originalita, ale současně článek naplňoval cíle a byl čtenářům srozumitelný. Na úpravy necháváme autorovi týden (o čemž dopředu ví). 
  5. Sazba článku. Text ve finální podobě dostává sazeč, který jej v programu Adobe InDesign zpracuje do finální podoby - přidá obrázky, rámečky, medailonek autora i s fotkou a podobně. Po vysázení dostane autor svůj text ke kontrole e-mailem, jedná se už ale pouze o drobné připomínky. Podrobnější popis možností sazby najdeš níže v tomto článku. 
  6. Korektura časopisu. Před tím, než jde časopis do tisku, projde všechny články korektorka a opraví pravopisné chyby a překlepy. O pokažení reputace nedokonalou češtinou se tak bát nemusíte. 
  7. Tisk článku. Poslední část procesu výroby, časopis odesíláme do tiskárny a zhruba za 10-14 dní se odtamtud distribuuje ke čtenářům. 
  8. Zpětná vazba. Chceme vědět, jak hodnotí spolupráci s redakcí i sami autoři. Po odeslání časopisu do tisku jim proto posíláme krátký dotazník zpětné vazby, abychom mohli pro příště zadání nebo formu spolupráce vyladit. 

 

Co za to

Psaní do skautských časopisů je podobně jako další činnosti v Junáku, věcí dobrovolnou a neplacenou. Odměnou autorům tak může být dobrý pocit z vlastního díla, možnost se tímto dílem prezentovat (bohužel ale nejde článek odborně citovat, časopis nemá vlastní ISBN) a hlavně možnost vyzkoušet si autorský proces (včetně vedení článku a oponentury), který se třeba bude hodit jindy a jinde. A pak taky drobné překvapení, ale to určitě neprozradíme. 

 

Chceš do Skautingu napsat nebo se stát oponentem?

Podívej se na návrhy témat - http://bit.ly/koncept_2015_16  a vyber si! Stačí napsat na skauting@skaut.cz, autorů i oponentů není nikdy dost a potenciál české skautské veřejnosti je zcela jistě velký!

Sazečské okénko 

Obsahovou stránku článku každý autor řeší s redakční radou. Moje práce přichází až ve chvíli, kdy je text hotový. Přesto ještě před tím, než začneš psát, bys měl mít povědomí o tom, jaký bude výsledek. Stále platí, že čím je kvalitnější příprava, tím snáze se pak dojde k cíli. Vypíchl jsem proto pár věcí, které jsou na článku důležité i z grafického hlediska.

Nadpis by měl vystihovat dané téma a umožnit čtenáři na první pohled si vybrat článek, která by ho mohlo zajímat. Měl by mít kolem pěti slov, tedy do 30 znaků. Perex je standardně třířádkový. Měl by být úvodem textu nebo nastíněním, co se čtenář dozví a co ne. Měl by motivovat k dalšímu čtení. Doporučujeme jeho délku do 330 znaků včetně mezer.

Rozsah vlastního textu bys měl dostat už při zadání textu. Jen pro tvoji zajímavost, pro naplnění jednostránkového článku s hlavičkou je třeba napsat 3700 znaků včetně mezer. Pro naplnění celé strany je třeba asi 5000 znaků. Přímo v textu se vyskytují podnadpisy, dělící text na jednotlivá témata, výčet, pro strukturovaný výpis nějakých bodů a citace, která vypíchnou důležitou informaci. Dále je pak možné v textu zvýraznit důležitá slova nebo pojmy.

Druhou skupinou jsou informace vložené vně vlastní tělo článku. Ty v našem časopisu zvýrazňujeme rámečky a tabulkami. Mohou obsahovat například strukturovaná pravidla hry, slovníček s důležitými pojmy nebo osobní zkušenosti.

Rádi přikládáme k článkům fotografie nebo kresby, které se váží k tématu. Lze na nich dobře ilustrovat situace, které popisuješ. Je dobré je provázet také textem, co ilustrace představuje, proč jsi ji do článku zařadil nebo s nějakou další informací, která se k fotografii váže. Každá další vložená grafika samozřejmě úměrně snižuje počet slov, které se na stránku vejdou.

Fotografie i ilustrace je třeba dodávat v tiskové kvalitě. Obecně se dá říct, že pokud je grafika ve formátu .jpg nebo .gif a má do 1 MB, je to obrázek nekvalitní a je třeba sehnat lepší. Po domluvě můžeme tématické fotografie nebo konkrétní grafiku sehnat my. V případě nejasnosti se neváhej obrátit na mě nebo na redakci časopisu.

Nejlepší cestou, jak získat povědomí o struktuře časopisu však zůstává prolistovat si poslední číslo a udělat si vlastní představu o tom, jak bys chtěl, aby tvůj článek vypadal.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 946x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu