....

Chyba na stránce: Koncept časopisu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/1915-koncept-casopisu?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Koncept časopisu

Možná tušíte, že si obsah časopisu nevymýšlíme podle toho, co nás zrovna napadne (doufáme teda, že to tak nevypadá). Jednotlivé články vychází z konceptu časopisu, který připravuje redakce na jeden školní rok, a který schvaluje Výkonná rada Junáka. 

Pro nadcházejí ročník časopisu (tedy 2015-2016), jsou cíle nastaveny takto:

 1. časopis vede k osobnímu rozvoji
  1. podporuje osobnostní rozvoj čtenáře bez ohledu na jeho skautskou funkci
   1. nabízí konkrétní cesty k seberozvoji mimo skautskou kariéru
   2. motivuje čtenáře k osobnímu rozvoji a sebepoznávání
   3. prohlubuje hodnotové a skautské zakotvení čtenáře
  2. podporuje rozvoj čtenáře v kontextu jeho skautské praxe
   1. nabízí konkrétní cesty k seberozvoji nad úroveň vůdcovských kompetencí (znalostí i dovedností)
   2. poskytuje prostor k sebereflexi v kontextu skautské funkce
 2. časopis poskytuje metodickou podporu 
  1. poskytuje metodickou podporu pro práci v oddílech
   1. představuje aktuální trendy ve výchově dětí
   2. podporuje konkrétní dovednosti a znalosti, důležité pro plánování výchovy
   3. představuje příklady dobré oddílové praxe
   4. rozvíjí u čtenáře dovednost pracovat skautskou metodou
   5. podporuje metodicky práci s tématy z dětských časopispoů
   6. podporuje nástupnictví a práci s lidmi ve vedení oddílů
   7. poskytuje podporu v administrativní a organizační činnosti oddílů
  2. poskytuje metodickou podporu pro činnost organizačních jednotek
   1. podporuje výchovnou práci v OJ
   2. poskytuje metodickou podporu v oblasti personalistiky OJ
   3. poskytuje metodickou podporu ke zkvalitnění materiálního zajištění OJ
 3. časopis podporuje sounáležitost se skautským hnutím
  1. informuje o aktuálních projektech a akcích Junáka a nabízí možnosti zapojení se do činnosti
  2. přináší historické pohledy na konkrétní události, osoby nebo metody
  3. piřnáší oficiální i alternativní náhledy na aktuální dění v Junáku

 Kompletní koncept i s rubrikami a konkrétními články najdeš na tomto odkazu: http://bit.ly/koncept_2015_16

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 984x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu