....

Chyba na stránce: Myslíte na bývalé členy? Inspirujte se, co jim můžete nabídnout. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/3629-myslite-na-byvale-cleny?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Myslíte na bývalé členy? Inspirujte se, co jim můžete nabídnout.

Na vánoční besídku jsme dřív u nás v oddíle zvali bývalé vedoucí. A oni, světe div se, moc rádi přišli. Už jim nevadilo, že světlušky piští a mají šátky nakřivo, že dostali pátou čajovou svíčku popsanou kostrbatým dětským písmem a že nezbylo cukroví. Přišli se prostě podívat na to, jak se oddílu daří a jak skautingem žijí skautky i rádkyně.

Kdybychom měli větší klubovnu, jistě bychom pozvali nejen bývalé vedoucí, ale všechny bývalé členy. Kromě čajových svíček bychom jim dali i osobní přáníčko, možná je poprosili, aby při společném promítání fotek popsali některé fotky z dřívějších let a řekli, kdo na nich je a co se v té situaci dělo.

A mladší holky by koukaly, jak ty paní, co tu teď sedí s hrnkem kafe, byly kdysi akční a zažívaly stejná dobrodružství. Myslím, že by to mohl být skvělý večer a až bychom potřebovali pomoc s ušitím kostýmů nebo stavěčkou tábora, přijelo by jich v létě víc.

Jak myslíte na bývalé členy vy? Posíláte PFko? Zvete je na besídku nebo předvánoční střediskovou radu? Nebo voláte jen tehdy, když něco potřebujete?

Junákem prošlo za dobu jeho existence více než půl milionu lidí. V současnosti má naše organizace víc než 55 000 členů. To dělá rozdíl asi 4 a půl milionu. Kolik bývalých členů je ve vašem okolí?

Možná už jim odrostly děti, dostavěli dům, předali náročnou práci. A měli by chuť se vrátit do známého prostředí za starými známými. Asi ne hned rovnou do vedení, ale třeba jako kuchaři na tábor, dozor na výpravu do bazénu nebo opravu okapu na klubovně. Pojďme jim takové možnosti nabídnout!

Jak začít?

  • vytvořte na schůzce vánoční přáníčka a pošlete je bývalým členům
  • pozvěte bývalé členy na společnou schůzku - ať už s oddílem nebo střediskovou radou
  • vyražte společně na vánoční trhy
  • udělejte střediskové promítání fotek
  • vytvořte a pošlete PFko s “voucherem” na účast na společné akci
  • pozvěte je na Betlémské světlo nebo jinou předvánoční akci, kterou organizujete
  • udělejte předvánoční bleší trh s punčem nebo horkým čajem a na něj bývalé členy pozvěte
  • pozvěte je na štědrodenní zpívání u klubovny
  • uspořádejte sváteční oddílový/střediskový výšlap
  • dopředu promyslete, jak a kam “navrátilce” zapojíte a co jim svěříte, ať jste připraveni jim v brzké době nabídnout možnost zapojení (která nebude vypadat tak, že vymýšlíte zbytečnou práci)

Když my nemáme ani adresu...

Možná si říkáte, kde sehnat kontakty. Pokud sami nevedete dlouhodobou databázi kontaktů, můžete začít ve skautISu. Adminstrátoři jednotky mají možnost vyfiltrovat kontakty na již neregistrované členy - někdy jen e-mail, jindy naopak korespondenční adresu. Obojí vám může dobře posloužit.

Podpora z Ústředí

Na začátku příštího roku budeme rozesílat bývalým členům speciální číslo časopisu Skautský svět, ve kterém jim ukážeme možnosti, jak se do činnosti oddílů a středisek zase zpátky zapojit. Promyslete v oddíle nebo středisku, jak byste jejich pomoc využili, ať můžete na výzvu z časopisu účinně navázat.

Přejeme, ať se konec roku v oddíle i s bývalými členy vydaří!

Za redakci časopisu 

Kateřina Zavřelová - Káťa

Foto: nahoře Tomáš Gál - Bobíšek, dole Vojta Petr - Ojta

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1337x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu