....

Chyba na stránce: Časopis pro každého skauta (spolkový časopis) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/709-casopis-pro-kazdeho-skauta-spolkovy-casopis?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Časopis pro každého skauta (spolkový časopis)

Náčelnictvo Junáka na svém zasedání v červnu, září a prosinci 2008 potvrdilo sněmem doporučenou variantu budoucího vydávání skautských časopisů, formou tzv. spolkového časopisu.

Spolkový časopis znamená, že každý člen Junáka má v rámci členství v Junáku právo na svůj časopis dle věkové kategorie, do které spadá. Všechny časopisy vychází s dvouměsíční periodicitou a jsou všem členům Junáka rozesílány poštou. Každý člen si může zvolit časopis podle vlastního výběru.

Časopisy určené dětským věkovým kategoriím (Světýlko pro mladší školní věk a Skaut pro skautskou věkovou kategorii) využívají mnohé oddíly ve své činnosti, například k obohacení programu schůzek. Nováčci dostanou první čísla po registraci, s předstihem je možné jim časopisy přiobjednávat po číslech.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu