....

Chyba na stránce: Cíle časopisu Světýlko - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/712-cile-casopisu-svetylko?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Cíle časopisu Světýlko

Cíle časopisu

 

Zkvalitnění a zjednodušení přípravy programu oddílů vlčat a světlušek

 • Nabízet konkrétní programové náměty a hotové aktivity pro zapojení do programu schůzek a výprav oddílů
  • úkoly, na kterých může pracovat společně celá šestka
  • pomůcky k rozvíjení dalšího programu (pexeso…)
 • Usnadnit vedoucím přípravu programu schůzek
  • nabízet hotové aktivity k práci šestky na schůzce
  • metodické články na internetu k náplni časopis
 • Rozšířit výchovný prostor pro skauting mimo akce oddílu
  • individuální úkoly a počtení nevázané na program schůzky
  • úkoly navazující na aktivity pro celou družinu

Podpora fungování výchovných nástrojů pro věk vlčat a světlušek

 • Motivovat k zapojení do celostátních akcí a projektů
  • krátké atraktivní představení akcí a projektů (pouze pro danou cílovou skupinu)
  • zapojení se do celostátního projektu nebo akce nějakou aktivitou v časopise
 • Umožňovat přípravu na Závod vlčat a světlušek
  • aktivity a úkoly s tématikou a obsahem Závodu vlčat a světlušek
 • Podporovat plnění stezky a odborných zkoušek
  • hry a aktivity k rozvoji kompetencí stezky
  • upoutávky na odborné zkoušky, motivace k jejich plnění, aktivity k jejich plnění
  • pravidelná rubrika
 • Rozvíjet hlavní symbolické rámce (Kniha Džunglí, Kouzelná lucerna)
  • rozvíjení příběhů symbolického rámce
  • kvízy a soutěže s tematickou symbolického rámce
  • promítnutí do grafiky časopisu

Rozvíjení klíčových prvků skautské metody

 • Motivovat k praktické činnosti
  • návody na rukodělky
  • náměty na vyzkoušení praktických činností
  • motivace a podpora k praktickému skautskému výcviku
 • Podporovat promítání slibu, zákona a hesla do běžného chování
  • příběhy o slibu a zákonu v běžném životě
  • vyprávění k pochopení a zažití skautských ideálů
 • Motivovat k plnění denního příkazu dobrého skutku
  • podpora pravidelného plnění (záznamová kartička…)
  • náměty na dobré skutky
 • Připravovat na přechod vlčat/světlušek ke skautům/skautkám
  • rubrika věnovaná starším vlčatům a světluškám
  • články od mladších skautů a skautek, lákání, co u skautů dělají a na co se mohou těšit

Podpora sounáležitosti se skautským hnutím

 • Představovat ostatní věkové kategorie vedle vlčat a světlušek (skauti, roveři, oldskauti, zahraničí)
  • aktivity se zástupci různých kategorií (poznej, kdo je na obrázku…)
  • krátké rozhovory se zástupci různých kategorií
 • Podporovat znalost a pochopení (přiměřené věku vlčat a světlušek) ohledně skautských kořenů a symboliky (historie, symboly, kroj…)
  • představení symbolů, aktivity k jeho pochopení a přijetí
 • Představovat skautské hnutí jako něco zajímavého, za co se není třeba stydět před spolužáky nebo rodiči
  • odpovídající forma časopisu

přiloženém dokumentu je ještě podrobnější popis. Z důvodu přehlednosti jej zde celý nepublikujeme.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu