....

Chyba na stránce: Skaut - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/714-skaut?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Skaut

Časopis pro skauty a skautky by měl obohatit program skautských družin, měl by podporovat výchovné nástroje a metody pro tuto věkovou kategorii a měl přispívat k posilování sounáležitosti s hnutím.

Pozor, v článku je zmíněn Teepek, což byl webový projekt zaměřený na cílovou skupinu skautek a skautů a oblast podpory rádců. 1. 7. 2018 byl Teepek uzavřen a již není dostupný. Funkci podpory rádců převzal částečně Rádcovský rozcestník (https://radce.skaut.cz).

Časopis má za úkol pokrýt rozsáhlou a nejednotnou cílovou skupinu, a to tak, aby zaujal mladší skautky/skautky a přitom neodrazoval starší část věkové kategorie. Ve vyvažování by měl silně využívat potenciálu internetového časopisu Teepek, který je cílen na starší část této kategorie a který papírový časopis doplňuje.

časopisvěk cílové skupinyperiodicitarozsahformát
skauti a skautky 11 – 15 let 5× ročně 24 stran + obálka 175×240 mm

 

Šéfredaktor

Šéfredaktorem časopisu Skaut je Zdeněk Chval z Plzně.

e-mail: zdenek.chval@skaut.cz

Kontakt na redakci

Redakce časopisu Skaut
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1

tel.: 234 621 223
e-mail: skautjunak@skau­t.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu