....

Chyba na stránce: Cíle časopisu Skaut - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/715-cile-casopisu-skaut?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Cíle časopisu Skaut

Cíle časopisu

Výchovné cíle časopisu:

Obohacení činnosti družin

 • Nabízet inspiraci k programu družin

  • konkrétní programové náměty
 • Nabízet programy k přímému zapojení družin

  • motivovat k zapojení do celostátních akcí a projektů
  • družinové úkoly a dlouhodobé soutěže
  • tipy na hotové programy a akce, do kterých se mohou zapojit
 • Podporovat činnost a pozici rádců

  • konkrétní náměty pro program a přípravu schůzek
  • drobné metodické rady, jak připravovat program schůzky, jak zapojit družinu atd.
  • nenápadné realistické představování a utvrzování role dobrého rádce

Osobní rozvoj a aktivní trávení volného času

 • Podporovat rozvoj kompetencí dle nového programu

  • články a úkoly vycházející z témat nového programu
 • Vést a vybízet k aktivitě v osobním životě i mimo skauting.

  • inspirace k aktivnímu trávení volného času
 • Rozšířit výchovný prostor pro skauting mimo akce oddílu

  • individuální úkoly a počtení nevázané na program schůzky
  • úkoly vyžadující individuální zapojení mimo program akce
  • motivace k zapojení rodiny do plnění stezky a zájmu o skauting
  • možnost zapojení se do aktivního přístupu k časopisům (redaktor, speciální odborka…)

Podpora výchovných metod a nástrojů pro skautský věk

 • Podporovat používání skautské stezky

  • nové aktivity do stezky
  • názorné ukázky, jak se dají plnit aktivity stezky
 • Podporovat zapojení družin do Svojsíkova závodu

  • motivovat družiny k účasti
   • nabízet přípravu družin na Svojsíkův závod
 • Ukazovat fungování družiny dle družinového systému a cesty, jak k tomu směřovat

  • příběhy reálných inspirativních skautských družin v atraktivní formě (např. fotografie s popisky)
 • Vybízet a inspirovat k praktické činnosti

  • náměty na rukodělky
  • užitečný praktický výcvik
 • Podporovat udržení nových skautů a skautek, kteří přišli od vlčat nebo světlušek

  • speciální rubrika nebo jiná vhodná forma

Podpora skautských hodnot a sounáležitosti s hnutím

 • Připomínat skautské hodnoty

  • příběhy s nenásilným morálním poselstvím (příběhy ze současného světa
  • náměty pro promítání slibu, zákona, hesla a denního příkazu do běžného reálného života
  • informace o skautských kořenech (historie, symbolika, tradice…)
 • Podporovat sounáležitost se skautským hnutím

  • krátké heslovité rozhovory se různými zástupci skautského hnutí
  • reportáže z akcí, které spojují hnutí (s fotografiemi)
  • projekty pro uvědomění si a projevení sounáležitosti s hnutím
 • Představovat skautské hnutí jako něco zajímavého, za co se není třeba stydět před spolužáky nebo rodiči

  • odpovídající forma časopisu

přiloženém dokumentu je ještě podrobnější popis. Z důvodu přehlednosti jej zde celý nepublikujeme.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu