....

Chyba na stránce: Cíle časopisu Skautský svět - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/719-cile-casopisu-skautsky-svet?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Cíle časopisu Skautský svět

Cíle časopisu

Posilovat identitu se skautingem

Tato skupina už mnohdy nemá tak častý osobní kontakt se skautingem a proto je třeba posilovat její sepjetí s hnutím.

 • ukazovat úspěchy, věci hodné k následování, vzbuzovat hrdost na skauting
 • seznamovat se známými osobnostmi, které se mohou stát vzory k následování a přivádět k zamyšlení nad současným světem
 • přinášet reportáže z hlavních skautských událostí
 • zveřejňovat úvahy a zamyšlení nad současným světem a skautingem

Motivovat k činovnické práci a zlepšovat její kvalitu

Mnoho čtenářů je či by mohlo být aktivními činovníky, motivovat je k této práci, přinášet konkrétní návody a co tato práce přináší.

 • ukazovat možnosti pro zapojení
 • návody a náměty pro činovnické funkce
 • prezentovat ty jimž se daří

Podporovat činnost v klubech oldskautů a v rámci rodinného skautingu

Ukazovat, že skauting nekončí přímou výchovou ve 24 letech, ale je možné se rozvíjet a pracovat dále.

 • ukazovat inspiraci a možnosti k prožívání skautského životního stylu
 • zveřejňovat programové náplně vhodné k následování
 • vést diskuze o podobě programu pro dospělé

Informovat o novinkách ve skautingu

 • informovat o dění v Junáku a světovém skautingu
 • předkládat nejdůležitější programové a strategické směřování Junáka
 • odkazovat na internetové zdroje
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu