....

Chyba na stránce: Roverský kmen - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/727-roversky-kmen?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Roverský kmen

Časopis pro rovery by měl být komplexním čtením pro mladší i starší rovery a rangers. Měl by podporovat vzájemnou sounáležitost mezi rovery a s hnutím.

Mezi jeho další hlavní cíle patří motivace a metodika, zábava a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že roverské aktivity a zájmy jsou velice široké, vyžaduje i časopis pro tuto skupinu široké spektrum témat.

Cíle časopisu tedy mají tyto hlavní okruhy:

  • pocit a vědomí sounáležitosti s Junákem (skautingem a jeho principy)
  • motivace pro další skautskou činnost
  • metodika
  • zábava a vzdělání

 

časopisvěk cílové skupinyperiodicitarozsahformát
Kmen 16–24 let 5× ročně 48 stran + obálka 175×240 mm

 

Periodicita

Objednání

 

Šéfredaktor

Šéfredaktorkou časopisu Roverský kmen je Klára Procházková - Rajče.

e-mail: klara.prochazkova@skaut.cz

Kontakt na redakci

Redakce časopisu Roverský kmen
Junák - český skaut
Senovážné nám. 24
110 00 Praha 1

tel.: 234 621 223
e-mail: kmen@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu