....

Chyba na stránce: Objednat časopis - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/tdc/tdc-casopisy/skauting/997-objednat-casopis?autologin=1"

SKAUTING

Metodický časopis pro dospělé v Junáku, kteří se zabývají (nejen) výchovou dětí a dalšími činnostmi, spjatými s chodem oddílů a středisek.

Objednat časopis

Časopisy v rámci registrace

AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2018:

  • rušíme systém doobjednávání placených časopisů navíc přes skautIS (dále bude možné jen přes společnost SEND)
  • každému nováčkovi budeme zasílat časopis od chvíle uvedení ve skautISu až do první registrace
  • u časopisu BenJáMína bude možnost vybrat zasílání v balíku pouze pro celou jednotku
  • u časopisu BenJáMína bude možnost vybrat zasílání v balíku pouze pro celou jednotku
  • zjednodušujeme volbu zasílání balíčku pro nováčky
  • všechny podrobnosti najdete v tomto článku

V rámci registrace má každý, kdo se registruje v některé z registračních kategorií „s časopisem“, nárok na časopis zdarma (Ben Já Mína, Světýlko, Skaut, Roverský kmen nebo Skautský svět).  Každá jednotka má nárok na řadu metodických příloh Skauting zdarma a je možné je přiložit k jakémukoli jinému časopisu. Funkce vedoucích a zástupců jednotek dostávají časopis Skauting automaticky. Po vyčerpání kvót zdarma je možné další přikoupit. Všichni dospělí členové registrováni v kategorii "člen kmene dospělých", kteří odebírají Skautský svět, pak dostávají přílohu Magoš.

Dále je pak samozřejmě možné objednávat libovolné množství dalších časopisů, ovšem za následující ceny:

  • Příloha Skauting – 10 Kč za číslo
  • Všechny ostatní časopisy – 25 Kč za číslo

Časopis Skauting je možné přiobjednat k jakémukoliv z dalších časopisů.

Své vlastní časopisy si můžete spravovat ve skautISu následující cestou: Moje > Moje osoba > Časopisy

Časopisy pro nováčky

Standardně funguje rozesílka časopisů na základě registrace. Do té doby členové, u kterých není registrace zaznamenaná, časopisy nedostávají. Časopisy je ale možné si přiobjednat tak, aby si v nich mohli počíst úplně všichni bez rozdílu na to, jestli jsou ještě nováčky, nebo už dlouholetými členy.

Po přihlášení do skautISu vybereme z menu volbu Moje jednotka:

Z nabízených možností pak vybereme záložku Členové.

Zobrazí se nám seznam všech členů jednotky. Kliknutím na každého z nich se nám zobrazí jeho údaje. Na záložce Časopisy potom můžeme provádět všechny operace k časopisům:

Nejdůležitější je v tuto chvíli tlačítko Přidat umístěné vlevo nahoře, kterým přidáme první i každý další časopis.

Pod tlačítkem Přidat vidíme tabulky s přehledem aktuálně objednaných časopisů.

Kromě názvu objednaného časopisu se zde dozvíme, zda se jedná o výtisk v rámci registrace („zdarma“), a nebo o předplatné navíc. U nováčků to bude ta druhá možnost.

Pomocí tlačítka Zobrazit na řádku u každého časopisu se dostaneme na místo, kde můžeme měnit či rušit objednávku  konkrétního časopisu.

Jednoduše to můžeme provést pomocí tlačítek Upravit a Odhlásit. Tlačítko odhlásit ruší odběr časopisu a ničím ho nenahrazuje. Tlačítko Upravit nabídne seznam ostatních časopisů, ze kterých je si možné zvolit ten, který má být zasílán místo toho původního. Stiskem tlačítka Uložit pak volbu potvrdíme a v příštím rozesílacím termínu se už můžeme těšit na vybraný časopis.


Kromě objednávání přes skautIS můžete objednat skautské časopisy také prostřednictvím distribuční firmy SEND.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu