....

Chyba na stránce: Zvláštní organizační jednotky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/zvoj/607-kapitanat-vodnich-skautu-a-skautech?autologin=1"

ZVLÁŠTNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

Tyto jednotky s právní subjektivitou zřizuje Náčelnictvo Junáka pro plnění zvláštních úkolů souvisejících s posláním organizace. Poslání jednotky a její vnitřní fungování upravují jejich statuty.

Kapitanát vodních skautů a skautek

Navigace:

  Nahlásit chybu