....

Chyba na stránce: Skautský institut - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/zvoj/745-skautsky-institut?autologin=1"

ZVLÁŠTNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

Tyto jednotky s právní subjektivitou zřizuje Náčelnictvo Junáka pro plnění zvláštních úkolů souvisejících s posláním organizace. Poslání jednotky a její vnitřní fungování upravují jejich statuty.

Skautský institut

Skautský institut je platformou pečující o historickou paměť českého skautingu. Neohlíží se ale jen zpět do minulosti, snaží se odpovídat na to, jakou stopu skauting zanechává a má zanechávat v české společnosti a jaká je jeho budoucnost. Vytváří prostor pro debatu o českém skautingu a setkávání zajímavých a inspirativních osobností.

Skautský institut od roku 2005 funguje jako zvláštní organizační jednotka Junáka. V roce 2012 se propojil s projektem Skautské století. Od té doby šíře jeho aktivit neustále roste, pod institutem vznikají nové projekty rozvíjející skauting a prostory pro setkávání skautů i neskautů na různých místech v ČR.

Aktuální informace o činnosti institutu najdeš na webových stránkách nebo na facebookové stránce. Pokud máš nějaký dotaz nebo námět, pošli jej na info@skautskyinstitut.cz.

 

Činnost Skautského institutu lze rozdělit na tyto hlavní oblasti:

Prameny

Pod Skautským institutem funguje Skautský archiv (archiv@skautsky­institut.cz), který shromažďuje a třídí všechny důležité dokumenty spojené s historií českého skautingu. V knihovně (knihovna@skau­tskyinstitut.cz) najdete bohatou kolekci knih spojených se skautingem, životem v přírodě, pedagogikou a výchovou mladých lidí. Mnoho dokumentů je v digitalizované podobě dostupných v e-knihovně - a neustále jich přibývá. Na webu jsou také dostupné medailonky pamětníků, sesbírané v projektu Skautské století. Se skautskými prameny ale pracujeme i v projektech, které s historickou prací přímo nesouvisí. Takovým projektem je například Zkušenost totality. Kromě toho se prameny snažíme i aktivně rozšiřovat, například prostřednictvím rozhovorů - Skautských vizí.

Inkubátor

Skautský institut chce poskytovat prostor nadšeným lidem, kteří se zajímají o témata, která zajímají skauting. Takové projekty již vznikly a vznikají - například V prostoru, nebo Hledání prvního principu. Cílem do blízkého budoucna je aktivně hledat témata, skládat týmy, poskytovat zázemí a pomáhat projekty rozvíjet i dotahovat.

Think-tank

Kolem skautingu se pohybují spousty nesmírně zajímavých lidí a odborníků ve svém oboru. Jedním z cílů a poslání Skautského institutu je tyto lidi propojovat a přivádět dohromady - pro benefit skautingu i společnosti. Uspořádali jsme konferenci o skautingu v 21. století s řadou zajímavých řečníků. Na Staromáku také probíhají různé vzdělávací cykly pro skauty i pro veřejnost: Peníze a/nebo život, Hledáme Dream Job, Myslet (na) přírodu nebo Média a společnost.

Metodika

Programová sekce Skautského institutu se zabývá vytvářením metodických materiálů i konkrétních programů s tématikou skautské historie a skautských hodnot. Na kontě máme jednu celou metodickou příručku s těmito programy. V současnosti rozvíjíme hlavně programy pro projekt Zkušenost totality.

Fóra

Témata, kterými se Skautský institut zabývá, dostávají svůj poslední a snad nejdůležitější rozměr, když jsou diskutována a sdílena mezi skauty i neskauty na různých místech v Česku. Základním fórem SI jsou nyní již dva roky provozované prostory na Staroměstském náměstí. V posledním roce se rozjela také fóra v Olomouci a v Brně a probíhají jednání o jejich zakládání v dalších městech.

 

Skautský institut
Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00
IČO: 70802327

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu