....

Chyba na stránce: Organizace plavby - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/dalsi-instituce/zvoj/kapitanat-vodnich-skautu-a-skautek/jedeme-na-vodu/1127-organizace-plavby?autologin=1"

Jedeme na vodu

Vítejte na stránkách věnovaných vodáckým sportům, především kanoistice, které pro vás připravil Hlavní kapitanát vodních skautů. Informace, které zde naleznete, jsou ochutnávkou pro laiky, kteří se chtějí alespoň trochu zorientovat v tom, jak to na vodě funguje. Rozhodně nejsou vyčerpávající, pokud chcete jít do hloubky (což rozhodně doporučujeme), zúčastněte se některého z vodáckých kurzů pořádaných Junákem nebo civilních kurzů (Kurz vodní turistiky, apod.).

Naprosté minimum je desatero bezpečnosti na vodě, protože její zajištění je na vodě na prvním místě. V dalších článcích se dozvíte např. pravidla k bezpečnému pořádání vodáckých akcí či jak vodáckou výpravu zorganizovat.

Organizace plavby

Organizace plavby

Stejně jako na jakékoli jiné akci má zodpovědnost za všechny účastníky vedoucí akce.

Vedoucí:

 • naplánuje trasu za pomoci kilometráže (vodácké mapy) a má ji s sebou.

Před vyplutím:

 • seznámí účastníky s trasou, její délkou, nebezpečnými místy, přenášením a podobně.
 • vydá pokyny pro dorozumívání během plavby (signály píšťalou či pažemi).
 • jednoznačně určí místo zakončení etapy, stanoví přestávky na odpočinek, stravu, foto a podobně.
 • domluví místa a časy setkání se s případným doprovodem (na trase i v cíli).
 • určí organizaci na vodě.
 • v případě roztržení skupiny se v cíli postará o všechny dojíždějící (samozřejmě tam nemusí trčet sám a se všemi, stačí tím pověřit někoho zodpovědného, ten pak čeká na opozdilce).

Rychlost je třeba volit tak, aby vyhovovala všem účastníkům.

Stane-li se, že dojetí za světla není možné, je vždy lépe přenocovat, byť nouzově, na jiném místě, než bylo stanoveno. Jízda za šera či dokonce za tmy je značně riskantní!

Je vhodné dělat přestávky během plavby (pro protažení nohou a podobně). Využíváme k tomu míst přenášení, prohlídek, filmováni a podobně.

Hlavním důvodem, proč určovat organizaci plavby je bezpečnost účastníků. Následující pravidla se už mnohokrát osvědčila, ale nejsou samozřejmě dogmatem.

 • Žádná loď nejezdí na vodu sama.
 • Určíme vedoucí a závěrečnou loď.
 • Vedoucí loď – je vybrána z nejzdatnějších účastníků (nemusí to být nutně vedoucí akce). Přesně zná trasu, vyhledává optimální cestu pro ostatní (takovou, aby ji zvládli i slabší lodě), ostatní ji nepředjíždí, po zdolání obtížného místa zastaví a pomůže ostatním.
 • Závěrečná loď – taktéž na ní jednou zdatní vodáci, loď by měla být rychlá a pohyblivá. Veze lékárničku a potřeby pro opravy. Měla by znát okolí toku a vědět o únikových možnostech. Dbá, aby se nikdo neopožďoval a skupina jela pohromadě.
 • U větších skupin je vhodné rozdělit je na menší skupinky a pro každou určit vlastní vedoucí a závěrečnou loď.
 • Rozestupy mezi jednotlivými loděmi se nedají pevně určit, závisí to mimo jiné na obtížnosti vody a četnosti překážek.
 • Každá loď by ale měla sledovat, co se děje před ní i za ní a v případě potřeby pomoci. Zejména dozadu to bývá problém, a proto je potřeba tuto dovednost trénovat jako kteroukoli jinou. Platí jednoduché pravidlo – nevidím-li nikoho za sebou, okamžitě přistanu. To umožní včas zareagovat např. při převrhnutí některé z lodí.
 • Můžeme určit pevné pořadí všech lodí. Hodí se to v náročnějším terénu a umožní to zařadit slabší posádky tak, aby vždy byl na blízku někdo, kdo jim poradí a pomůže.
 • Ani vedoucí loď není neomylná. Pokud zvolí špatnou cestu a signalizuje to dalším posádkám, musí to tyto respektovat.

Signály

Na vodě oceníme i předem dohodnuté signály, protože lidské hlasivky mnohdy nestačí. Dokud na sebe vidíme, můžeme použít posunkové signály, poté zvukové.

Zvukové signály

Posunkové signály

Nezatěžujme se kvantitou, důležitá je především kvalita. A to jak na straně těch, kteří je vysílají, tak těch, kteří je přijímají. Aneb signál, kterému děti nerozumí, je na nic. Signály se tedy můžou lišit, podstatné je jejich všeobecná znalost. Níže najdete několik nejpoužívanějších signálů.

STŮJ!

Vztyčená paže s nataženou rukou, dlaní vpřed

ČLOVĚK V NEBEZPEČÍ, NUTNO ZACHRAŇOVAT!

Mávání oběma rukama nad hlavou

POJEĎ, POJĎ SEM

Paže pokrčená v lokti, pokrčená ruka dlaní k sobě, volnější pohyb k sobě

POMALU

Paže ohnutá v lokti před tělem či mírně stranou s dlaní dolů, kratičké pohyby nahoru a dolů

RYCHLE, ROZJEĎ TO!

Paže ohnutá v lokti, ruka v pěst, rychlé kroužení předloktím

DOPRAVA, DOLEVA

Paže pokrčená v lokti, ruka v pěst, palec ve směru pohybu, krátké pohyby tím směrem. Na větší dálku ukazujeme celou paží

Signály pádlem

Pomoci si můžeme samozřejmě i pádlem.

POZOR

Pádlo svisle, případně krátké svislé kmity

STOP

Pádlo svisle, komíhání do stran

PŘISTANÍ VLEVO (VPRAVO)

Pádlo vodorovně nad hlavou listem vlevo (vpravo), krátké svislé kmity

JEĎ VPRAVO (VLEVO)

Pádlo vodorovně nad hlavou listem vpravo (vlevo), krátké vodorovné kmity


zpracováno s využitím materiálů Karla Křepinského – Pindy a Lukáše Boubína – Platejze

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu