....

Chyba na stránce: Kam mohou roveři a rangers vyrazit? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/krizova-komunikace/kdyz-nastane-krize/prvni-pomoc-krok-za-krokem/3386-kam-mohou-roveri-a-rangers-vyrazit?autologin=1"

Kam mohou roveři a rangers vyrazit?

Kam mohou roveři a rangers vyrazit?

Roverské akce a kurzy jsou velkou příležitostí pro setkávání a společné zážitky s ostatními R&R. Skautské vzdělávání může naučit mnoho nového a užitečného, co se bude v životě (ať již skautském či osobním) hodit.

Roverské akce Roverské kurzy
Každá akce je trochu jinak zaměřená: některé z důrazem na setkávání a inspiraci, další na službu, jiné pak třeba na zdravé soupeření ve všem možném od fyzických sil až po uměleckou tvořivost. Jedno mají společné: umožňují setkání s podobně smýšlejícími lidmi, motivaci a inspiraci do další činnosti či srovnání s ostatními a překonání svých limitů. Kurzy a lesní školy umožňují vyjet za hranice oddílu a města, potkat nové přátele a kamarády a dozvědět se spoustu zajímavých věcí, které posunou někam dále. Dá se vybírat z kurzů zaměřených na rovering (roverské kurzy) nebo na kvalifikační kurzy, které se mohou hodit při práci pro oddíl či středisko.
Prostřednictvím roverských akcí je možné:
 • Motivovat se a inspirovat se do roverské činnosti
 • Navázat skautské kontakty a přátelství
 • Poznat, co v tobě je a zda se dokážeš překonat
Prostřednictvím kurzů je možné:
 • Podpořit svůj osobní rozvoj, rozšířit si svoje obzory
 • Navázat skautské kontakty a přátelství
 • Získat motivaci do další činnosti
Mikulášský víkend, Obrok, Korbo, Polibek múzy, Přes 3jezy, Ruprno, Vozembouch, Kapka, Našrot, Naděje, Roveriáda, ...  Fontikulus, Fons, Svatoplukovy pruty
Na celorepublikové úrovni funguje online tabulka roverských akcí, (lze do ní přidat i vlastní roverskou akci).
Rozcestník roverských kruzů.

 

 

Roverský diář

Aktuální přehled roverských akcí každý rok přináší také Roverský diář.

 

Roverské akce bývají zejména tyto:

Celostátní akce pro R&R:

 

 • Mikulášský víkend (Miquik) spojený se seminářem a tanečním/hudebním večerem, který se koná v prosinci v Praze
 • Velké roverské setkání ObRok, které se koná každý lichý rok
 • Charitativní akce Společně proti leukemii na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně, při které R&R vybírají dobrovolný příspěvek za umytí skla auta na čerpacích stanicích

 

Roverské tábory

 

 

Roverské soutěže a závody:

 

 • Polibek múzy – soutěž roverské tvořivosti vyhlašovaná na Miquiku
 • Přes tři jezy – splutí na pramicích napříč Prahou 
 • Ruprno – netradiční triatlon smíšených dvojic, pádlování, kolo a běh v malebné krajině Jizerských hor
 • Roverský Vozembouch – hudební soutěž brněnských skautů

Chybí zde závod, který pořádáte? Napište na rovertym@skaut.cz, aby ho sem doplnili.

Ostatní roverské akce:

 

 • Okresní či krajské roverské setkání
 • Středisková či mezistřediskové roverské akce
 • Akce vysokoškolských kmenů či jiných více či méně příležitostných roverských skupin

… a mnohé další (pátrej ve svém okolí nebo hledej na Rovernetu)

Kurzy zaměřené na rovering (www.roverske­kurzy.cz)

 

 • Kurzy přispívající k sebepoznání (Fonticulus, Fons,…)
 • Kurzy přispívající k rozvoji kmenové spolupráce (Svatoplukovy pruty,…)
 • Kurzy zaměřené na přípravu k vedení R&R (Roverská lesní škola,…)

 

Ostatní kurzy a zkoušky

 

 • Čekatelská zkouška, čekatelský lesní kurz
 • Vůdcovská zkouška, vůdcovský lesní kurz
 • Zdravotnický kurz
 • Lesní škola

 

Kurzy a vzdělávací akce hledej na Rovernetu nebo na www.roverskekur­zy.cz.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 394x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu