....

Chyba na stránce: Cíle časopisu skaut pro rok 2017/2018 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/krizova-komunikace/kdyz-nastane-krize/prvni-pomoc-krok-za-krokem/3470-c9le-casopisu-skaut?autologin=1"

Cíle časopisu skaut pro rok 2017/2018

Cíle časopisu skaut pro rok 2017/2018

Časopis Skaut

1) pomáhá osobnímu rozvoji skautů a skautek

 • podporuje všestranný osobní rozvoj v návaznosti na činnost oddílu a družiny (všeobecné znalosti, dovednosti a postoje dle stezky a Svojsíkova závodu)
 • podporuje promítání skautských hodnot vyjádřených skrze slib a zákon do každodenního života
 • vede k aktivitě v osobním životě i mimo skauting

 

2) podporuje stávající nástroje pro skautskou věkovou skupiny a jejich aktivní využívání, zaměřuje se speciálně i  na rádce a rádkyně a poskytuje jim maximální možnou podporu k výkonu jejich funkce

 • družinový systém - podporovat fungování družiny jako spolupracujícího týmu a party
 • stezka - podporovat reálné plnění stezky, rozvoj osobnosti ve vztahu k cílům stezky jako nástroje (schopnost sebehodnocení, stanovit si cíl a cíle dosáhnout)
 • odborky - motivovat k vyzkoušení nových odborek
 • rádci a rádkyně - motivovat a podporovat k rádcovské funkci, vést ke kvalitnějším programům družinových schůzek, informovat o možnosti rádcovských kurzů
 • Svojsíkův závod a další celostátní akce - propagovat a přinášet reportáže

   

3) podporuje pocit sounáležitosti se skautským hnutím

 • informuje o akcích, jiných cílových skupiných a širším rámci Junáka
 • přestavuje skautské hnutí jako zajímavou a atraktivní komunitu s řadou příležitostí pro osobní rozvoj

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 153x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu