....

Chyba na stránce: Krizový manuál pro vůdce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/krizova-komunikace/krizovy-manual-pro-vudce?autologin=1"

Krizový manuál pro vůdce

Krizový manuál pro vedoucí

Návod jak jednat, když nastane krize, je identickým obsahem krizové kartičky.

Můžete si ji také stáhnout, vytisknout a dát do peněženky. 

1. Postižený

 • poskytněte první pomoc
 • osobní kontakt – buďte nablízku, vyjádřete podporu, naslouchejte
 • postiženého předejte do odborné péče (lékař, psycholog apod.)

2. Pachatel

 • pokuste se zdokumentovat, zapamatovat si – možná následná identifikace, podle možností pořiďte fotografie, nahrávku
 • osobní kontakt – buďte rychlí v jednání, ostražití, pokud možno jednejte bez výrazných emocí

3. Ostatní děti v oddíle

 • „ošetřete“, ,,opečujte“, mluvte o situaci
 • nebuďte na to sami

4. Středisko a ústředí Junáka

 • informujte vedení střediska
 • prostřednictvím krizového čísla 737 205 520 se poraďte s krizovým operátorem Junáka – může pomoci:
 1. navrhnout postup řešení krize
 2. komunikovat s médii
 3. sehnat potřebné kontakty aj.

5. Rodiče postiženého

 • kontaktujte je, informujte o události
 • mluvte otevřeně
 • proberte společnou strategii vůči všem dalším institucím, organizacím
 • poraďte se o případné terapii, poskytněte kontakty na odborníky

6. Rodiče ostatních dětí

 • informujte je o situaci a v budoucnu o dalším vývoji
 • nabídněte případnou pomoc

7. Policie

 • máte povinnost nahlásit trestné činy spáchané na dětech, ublížení na zdraví, smrtelné úrazy na lince 112

8. Média

 • poraďte se o postupu s operátorem krizového čísla Junáka, může za vás komunikaci převzít
 • pokud komunikujete s médii
 1. média informujte pouze, pokud se na vás obrátí sama
 2. jmenujte osobu, která bude stále dostupná a jediná bude komunikovat s novináři
 3. nepodlehněte panice, buďte věcní a bez emocí
 4. odpovídejte pravdivě, stručně, nezatajujte fakta, vyhněte se popisu emocí a pocitů
 5. spolupracujte s policií a s jejich tiskovým mluvčím, připravujte s nimi jejich vyjádření

9. Kdo může pomoci

 • krizové číslo Junáka – 737 205 520
 • lékař, psycholog, psychoterapeut: Centrum krizové intervence – 284 016 666 (nonstop), regionální centra
 • právní poradna Bílý kruh bezpečí – 257 317 100 (nonstop)

10. Nezapomenout na sebe!

 • proberte vzniklou situaci s blízkým člověkem ve vedení oddílu
 • kontaktujte odborníky
 • nebuďte na řešení sami
 • nezapomeňte na vlastní duševní hygienu
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3471x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu