....

Chyba na stránce: Komunikační kanály - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/krizovatka-navody-a-postupy/komunikacni-kanaly?autologin=1"

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY - PŘEHLED MOŽNOSTÍ PRO POSKYTOVATELE INFORMACÍ

V následujícím dokumentu naleznete informace o dostupných komunikačních kanálech, které můžete použít k propagaci článku na Křižovatce. Máte na výběr zjednodušený návod a kompletní návod. Pokud se vám rám se sdíleným (google) dokumentem nenačte, můžete jej otevřít v samostatném okně pomocí následujících odkazů: Kompletní návod, zjednodušený návod.

Komunikační kanály - přehled možností pro poskytovatele informací